Tiếng anh ứng dụng Tự tin giao tiếp thường ngày bằng tiếng anh

Khóa học là tổng hợp các bài giảng video trực quan, bao quát hầu hết các vấn đề khi một người ở trong một mối quan hệ sẽ gặp phải và nên nói về nó thế nào bằng Tiếng Anh

 • Bạn nên có một nền tảng từ vựng tiếng anh tương đối ổn .Hãy đảm bảo rằng bạn có môi trường học tập yên tĩnh .Nhớ kết nối internet ổn định và sử dụng tai nghe trong lúc học


Tiếng anh ứng dụng Tự tin giao tiếp thường ngày bằng tiếng anh - hoc24h.net
Tiếng anh ứng dụng Tự tin giao tiếp thường ngày bằng tiếng anh - hoc24h.net

 • Những người có mong muốn giao lưu kết bạn với bạn là người nước ngoài một cách tự nhiên nhất Giáo trình


Lợi Ích Khóa Học


 • Tự tin hơn khi nói chuyện về các mối quan hệ bằng tiếng anh
 • Thân thiện và tự nhiên hơn khi giao tiếp với bạn nước ngoài


Nội Dung Khóa Học


 • Phần 1: Giới thiệu khóa học 
 • Bài số 1 Giới thiệu 02:11 
 • Phần 2: Làm sao để kết bạn dễ dàng 
 • Bài số 2 Từ vựng 03:43 
 • Bài số 3 Mẫu câu 03:16 
 • Bài số 4 Phản xạ 02:49 
 • Bài số 5 Phát âm 06:08
 • Phần 3: Cách nói về mẫu người lý tưởng của bản thân 
 • Bài số 6 Từ vựng 04:51 
 • Bài số 7 Mẫu câu 03:25 
 • Bài số 8 Phản xạ 03:05 
 • Bài số 9 Phát âm 10:12 
 • Phần 4: Cách hẹn hò một ai đó 
 • Bài số 10 Từ vựng 04:09 
 • Bài số 11 Mẫu câu 03:04 
 • Bài số 12 Phản xạ 03:01 
 • Bài số 13 Phát âm 10:57 
 • Phần 5: Cách nói về ngày lễ tình yêu - Valentine 
 • Bài số 14 Từ vựng 03:47 
 • Bài số 15 Mẫu câu 04:11 
 • Bài số 16 Phản xạ 03:08 
 • Bài số 17 Phát âm 13:43 
 • Phần 6: Hãy nói về hôn nhân 
 • Bài số 18 Từ vựng 03:46 
 • Bài số 19 Mẫu câu 04:17 
 • Bài số 20 Phản xạ 03:21 
 • Bài số 21 Phát âm 07:47
 • Phần 7: Nói về con cái 
 • Bài số 22 Từ vựng 03:47 
 • Bài số 23 Mẫu câu 04:05 
 • Bài số 24 Phản xạ 04:06 
 • Bài số 25 Phát âm 03:35 
 • Phần 8: Kết thúc một mối quan hệ 
 • Bài số 26 Từ vựng 03:57 
 • Bài số 27 Mẫu câu 04:21 
 • Bài số 28 Phản xạ 03:28 
 • Bài số 29 Phát âm 15:30 

Liên Kết Tải Về - 0154


Newer Posts Older Posts