Kiếm bộn tiền từ việc bán hàng trên smart phone

Với việc phổ cập Smartphone hơn 40% dân số Việt Nam, ở các thành phố lớn hơn 70% dân số sử dụng smartphone, smartphone đang thay thế dần dần máy tính trở thành công cụ để tiếp thị kinh doanh tốt nhất hiện nay.

 • Khoá học bán hàng với Smartphone sẽ giúp cho người làm kinh doanh biết: 
 • Nhận diện khách hàng, phân loại cách nói chuyện, bán hàng qua điện thoại 
 • Sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng trên điện thoại 
 • Chăm sóc khách hàng và tương tác với khách hàng lâu dài

Kiếm bộn tiền từ việc bán hàng trên smart phone - hoc24h.net
Kiếm bộn tiền từ việc bán hàng trên smart phone hoc24h.net

 • Phù hợp với Doanh nghiệp Những cá nhân bán hàng online Những người khởi nghiệp
 • Yêu cầu khoá học Yêu cầu của khóa học Có máy tính kết nối internet Có không gian để học tập


Lợi Ích Khóa Học


 • Bạn sẽ tăng thêm 50% kết quả kinh doanh 
 • Không để lỡ cơ hội với khách hàng 
 • Luôn luôn tương tác với khách hàng Không để chiếc Smartphone thành một đồ dùng giải trí mà phải kiếm ra tiền


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Nghiên cứu mối tương quan sản phẩm với hoạt động kinh doanh 4 Bài 
 • Bài 1: Giới thiệu 02:58 
 • Bài 2: Tổng quan thị trường 04:15 
 • Bài 3: Các vấn đề gặp phải trong quá trình kinh doanh với smartphone 08:15 
 • Bài 4: Các công cụ cần thiết 05:48
 • Chương 2: Hướng dẫn tìm kiếm phân loại và chốt khách hàng qua điện thoại 3 Bài 
 • Bài 1: Hướng dẫn xác định đối tượng khách hàng và tìm kiếm 16:50 
 • Bài 2: Kỹ năng xử lý từ chối và kết thúc bán hàng 12:00 
 • Bài 3: Mẫu nói chuyện qua điện thoại nhằm tìm kiếm khách hàng 07:36
 • Chương 3: Quản lý khách hàng 3 Bài 
 • Bài 1: Cách thiết lập danh bạ khách hàng 04:17 
 • Bài 2: Cách thiết lập lịch và quản lý lịch 05:47 
 • Bài 3: Cách sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng 07:21
 • Chương 4: Chăm sóc khách hàng với các phần mềm chuyên dụng 4 Bài 
 • Bài 1: Chăm sóc khách hàng với Uchat 06:20 
 • Bài 2: Chăm sóc khách hàng với phần mềm OTT 09:16 
 • Bài 3: Chăm sóc khách hàng với Facebook Page Manager 07:21 
 • Bài 4: Chăm sóc khách hàng với phần mềm theo dõi khách hàng trên web TAWK.TO 14:45
 • Chương 5: Các yếu tố bí quyết trong quá trình chăm sóc khách hàng với các phần mềm trên Smartphone 5 Bài 
 • Bài 1: Bí quyết tìm khách hàng 06:17 
 • Bài 2: Bí quyết gọi điện thoại 06:39 
 • Bài 3: Bí quyết quản lý danh sách khách hàng 04:44 
 • Bài 4: Bí quyết chăm sóc khách hàng 05:06 
 • Bài 5: Tổng Kết 01:51

Liên Kết Tải Về - 0168


Newer Posts Older Posts