15 Tear Transitions with Opener

Bao gồm dự án - 15 Transitions Matte - Bao gồm chuyển đổi trong và ngoài 30 giây - Bao gồm các ví dụ

  • Bao gồm tất cả mờ 30fps PhotoJPEG Dự án 2 - 20 giây Công cụ mở 
  • Sử dụng IMAGE hoặc VIDEO - 9 Giữ chỗ hình ảnh hoặc video 
  • 9 Giữ chỗ văn bản - Phiên bản màu Bg sẵn sàng cho bạn
15 Tear Transitions with Opener
15 Tear Transitions with Opener


VideoNội Dung Khóa Học


  • Thông tin dự án 
  • Full HD 1920 × 1080 
  • Dễ dàng tùy chỉnh 
  • Không cần plugin 
  • Adobe After Effects Cs5, Cs5,5 - Cs6 - CC 
  • Xé âm thanh Fx

Liên Kết Tải Về - 0146


Newer Posts Older Posts