Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint

Khi có bài thuyết trình đầu tiên, học viên mới bắt đầu sử dụng PowerPoint vì vậy nhiều kĩ thuật chỉ là tạm thời, chưa mang tính hệ thống. Điều này làm cho học viên học rồi, nhưng lại quên, mỗi lần gặp lại vấn đề lại đi tìm lại.

 • Khoá học sẽ giúp học viên hệ thống lại kiến thức một cách bài bản và chính thống sử dụng PowerPoint 2016 mới nhất gồm rất nhiều tính năng mới giúp học viên tiếp cận với những kiến thức mới nhất, 
 • Liên tục được cập nhật, những kiến thức và kĩ năng được nhà tuyển dụng tìm kiếm Phương thức giảng dạy: online cùng ví dụ để học viên học theo


Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint

 • Phương pháp giảng dạy của giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy online, nội dung kiến thức mới nhất, file thực hành có thể được download, tương tác với học viên qua group facebook trợ giúp và trang web cùng hệ thống comment.


Lợi Ích Khóa Học


 • Làm chủ PowerPoint, hoàn thiện kĩ năng làm bài thuyết trình từ cơ bản đến nâng cao. 
 • Áp dụng vào việc thuyết trình, dạy học, thuyết trình giới thiệu sản phẩm, minh hoạ ý tưởng, làm hoạt hình 
 • Làm chủ được kĩ năng sử dụng phần mềm PowerPoint cũng như các phần mềm thuyết trình tương tự khác. 
 • Tự tin khi đi xin việc hoặc tự tin thuyết trình với bài thuyết trình powerpoint hoàn hảo của mình


Nội Dung Khóa Học


 • Phần 1: Giới thiệu tổng quan 
 • Bài 1: Giới thiệu về giao diện của PowerPoint  00:10:26 
 • Bài 2: Tạo mới, mở tài liệu thuyết trình  00:03:10 
 • Bài 3: Mở một tài liệu thuyết trình dựng sẵn  00:03:12 
 • Bài 4: Những lưu ý khi lưu tài liệu PPT, cách chuyển đổi tài liệu PPT  00:04:19 
 • Phần 2: Các thao tác cơ bản với slides và bài thuyết trình 
 • Bài 5: Những thao tác cơ bản với Slide 00:03:42 
 • Bài 6: Giới thiệu về layout và placeholder trên slide 00:09:33 
 • Bài 7: Thay đổi tỉ lệ slides, màu nền slides 00:05:09 
 • Bài 8: Thẻ design, cách áp dụng 1 theme cho bài thuyết trình 00:03:24 
 • Phần 3: Các thành phần của bài thuyết trình 
 • Bài 9: Giới thiệu về textbox, chèn, di chuyển, xoá, điều chỉnh các thuộc tính của textbox 00:10:46 
 • Bài 10: Làm nổi bật chữ trong đoạn văn, xoá định dạng 00:04:06 
 • Bài 11: Định dạng đoạn văn trong Powerpoint 00:08:58 
 • Bài 12: Sử dụng bullets and numbering 00:02:30 
 • Bài 13: Sử dụng Line spacing điều chỉnh khoảng cách giữa dòng và đoạn của textbox 00:04:41 
 • Bài 14: Các thuộc tính về vị trí, kích thước, căn chỉnh cho nội dung Textbox 00:14:05 
 • Bài 15: Bắt đầu làm việc với shapes 00:06:27 
 • Bài 16: Các chức năng căn chỉnh với shapes 00:09:26 
 • Bài 17: Chuyển đơn vị đo lường từ inches sang cm trong Windows 00:02:09 
 • Bài 18: Thực hành căn chỉnh shape trong powerpoint 00:09:15 
 • Bài 19: Thay đổi thứ tự trên dưới của các hình vẽ trong powerpoint 00:04:10 
 • Phần 4: Hiệu ứng trong PowerPoint 
 • Bài 20: Tìm hiểu về transitions trong powerpoint 00:04:43 
 • Bài 21: Giới thiệu về animation hoạt hình trong powerpoint 00:02:39 
 • Bài 22: Sử dụng animation trong PowerPoint 00:09:11 
 • Phần 5: Thêm các thành phần đa phương tiện vào trong slides 
 • Bài 23: Sử dụng themes để thay đổi design bài thuyết trình nhanh 00:06:32 
 • Bài 24: Chèn ảnh, điều chỉnh vị trí và kích thước của ảnh 00:06:16 
 • Bài 25: Chèn ảnh trực tiếp từ internet vào slide. Chèn ảnh chụp màn hình vào slide 00:04:37 
 • Bài 26: Thay đổi màu nền của slide 00:04:33 
 • Bài 27: Một số công cụ xử lý hình ảnh trong PowerPoint 00:03:40 
 • Bài 28: Cách chèn video vào bài thuyết trình 00:04:01 
 • Bài 29: Chèn file nhạc vào Slide thuyết trình 00:06:21 
 • Bài 30: Chèn và sử dụng bảng trong Slide Powerpoint 00:04:47 
 • Bài 31: Chèn và sử dụng đồ thị trong slide powerpoint 00:04:22 
 • Bài 32: Sử dụng Smart art graphics 00:04:12 
 • Phần 6: Các thành phần điều khiển, slide master trong PowerPoint 
 • Bài 33: Tìm hiểu về Slide master trong Powerpoint 00:13:11 
 • Bài 34: Sử dụng action buttons trong Slide Powerpoint 00:04:05 
 • Phần 7: Addin office mix tăng tính tương tác cho bài thuyết trình powerpoint 
 • Bài 35: Giới thiệu Addin office mix dành cho PowerPoint 00:03:15 
 • Bài 36: Cài đặt và sử dụng office mix 00:03:24 
 • Bài 37: Chèn file âm thanh vào slide powerpoint 00:01:30 
 • Bài 38: Chèn screenshot với office mix 00:02:21 
 • Bài 39: Chia sẻ bài giảng lên office mix 00:05:47 
 • Bài 40: Ghi màn hình và chèn slide trong office mix 00:03:56 
 • Bài 41: Tạo câu hỏi multiple choices trong powerpoint với office mix 00:08:29

Liên Kết Tải Về - 090


Newer Posts Older Posts