Trí tuệ cảm xúc - Quyết định thành công - TS Lê Thâm Dương

Trí tuệ cảm xúc (EQ) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với thành công của con người trong sự nghiệp.Vì vậy, nếu không quản lý tốt cảm xúc có nguy cơ nó sẽ trở thành kẻ thù số 1, cản bước thành công của bạn. Để thành công, bạn nhất định không được bỏ qua khóa học then chốt này: Trí tuệ cảm xúc - Quyết định thành công.

 • Bạn có biết: 85 - 90% cơ hội thành công sẽ phụ thuộc vào chỉ số EQ 71% quản lý nhân sự cho rằng, họ chú trọng đến chỉ số EQ hơn là chỉ số IQ của ứng viên 59% người sử dụng lao động thậm chí còn nói rằng, họ sẽ không tuyển dụng người dù có chỉ số IQ cao nhưng EQ lại thấp.


Trí tuệ cảm xúc - Quyết định thành công - TS Lê Thâm Dương
Trí tuệ cảm xúc - Quyết định thành công - TS Lê Thâm Dương

 • TS. Lê Thẩm Dương sẽ giúp bạn nắm được tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc, hiểu được ý nghĩa và nhận ra tác động của chúng đối với những người xung quanh. Bạn sẽ được hướng dẫn phương pháp, chiến thuật nâng cao thông minh xúc cảm giúp kiểm soát các mối quan hệ trong cuộc sống và công việc hiệu quả hơn.


Lợi Ích Khóa Học


 • Hiểu được cảm xúc bản thân
 • Điều khiển bộ não thông minh trí não để thành công 
 • Năm được trái tim và chi phối


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Khái quát trí tuệ cảm xúc 0:08:32
 • Bài 1: Tại sao thông minh lại không thành công? 0:03:49
 • Bài 2: Trí tuệ cảm xúc là gi? 0:04:35
 • Bài 3: 4 Nguyên nhân sinh ra cảm xúc 0:16:30
 • Bài 4: 8 Điểm MÙ cảm xúc 0:18:00
 • Bài 5: Cảm xúc tích cực - Cảm xúc tiêu cực 
 • Chương 2: Chiến lược nâng cao trí tuệ cảm xúc 0:20:12
 • Bài 6: Nâng cao khả năng trí tuệ cảm xúc 0:07:27
 • Bài 7: Thấu hiểu chính mình 0:04:25
 • Bài 8: Kiểm soát bản thân 0:04:24
 • Bài 9: Khơi dậy lòng nhiệt huyết 00:03:59
 • Bài 10: Nâng năng lực thông cảm 00:11:32
 • Bài 11: Phát triển kỹ năng giao tiếp giỏi 
 • Chương 3: Phương pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc  00:20:21
 • Bài 12: Tập thói quen 00:13:52
 • Bài 13: Liên tục tự đánh giá bản thân 00:04:35
 • Bài 14: Đánh giá thói quen phản ứng với các tình huống 
 • Chương 4: 5 Yếu tố chiến thuật chế ngự cảm xúc  00:04:35
 • Bài 15: Điều chỉnh trạng thái cơ thể 00:02:52
 • Bài 16: Điều chỉnh suy nghĩ 00:03:43
 • Bài 17: Điều chỉnh từ ngữ 00:07:24
 • Bài 18: Liên tục lấy lại sự tự tin 00:13:15

Liên Kết Tải Về - 096


Newer Posts Older Posts