Tiếng Anh ứng dụng: Giải trí trong tiếng Anh

Nếu bạn đã hẹn được cô nàng/ anh chàng người nước ngoài tới buổi hẹn mà bạn đã mong chờ bấy lâu, bạn sẽ chuẩn bị những gì? Thiết kế cho mình một buổi hẹn tuyệt vời?

 • Có một lời khuyên cho bạn rằng bạn nên trau dồi thật nhiều vốn tiếng Anh của mình về tất cả các mặt "giải trí" để hai bạn có thể thoải mái lựa chọn, cũng như trao đổi với nhau. Người bạn kia chắc hẳn sẽ cảm thấy bạn là người khá tâm lý và hiểu biết nhiều....


Tiếng Anh ứng dụng: Giải trí trong tiếng Anh
Tiếng Anh ứng dụng: Giải trí trong tiếng Anh

 • Bạn nên có một nền tảng từ vựng tiếng anh tương đối ổn. Hãy đảm bảo rằng bạn có môi trường học tập yên tĩnh. Máy tính kết nối Internet Khuyến khích sử dụng tai nghe trong lúc học
 • Những người đi học, đi làm trong môi trường giao tiếp tiếng anh nhiều (công ty đa quốc gia, có đồng nghiệp người nước ngoài, ở nước ngoài). Những người làm việc với các đối tác người nước ngoài.


Lợi Ích Khóa Học


 • Ngay sau bài học bạn có thể: Trao đổi, chia sẻ về một bộ phim hay một bài hát mà bạn yêu thích với bạn người nước ngoài của mình. 
 • Thoải mái nói về mạng xã hội như một người Anh thực thụ.


Nội Dung Khóa Học


 • Phần 1: Giới thiệu khóa học 
 • Bài số 1 Giới thiệu 02:11 
 • Phần 2: Nói về các bộ phim 
 • Bài số 2 Từ vựng 03:21 
 • Bài số 3 Mẫu câu 03:34 
 • Bài số 4 Phản xạ 03:51 Quiz 1 Exam 01 Part 2: Listening 9 câu hỏi 
 • Bài số 5 Phát âm 18:04 Quiz 2 Exam 01 Part 1: Pronunciation Talking about movies 8 câu hỏi 
 • Phần 3: Nói về diễn viên mà mình yêu thích 
 • Bài số 6 Từ vựng 04:08 Quiz 3 Vocabulary Practice Exam: Talking about your favorite actor 6 câu hỏi 
 • Bài số 7 Mẫu câu 03:42 
 • Bài số 8 Phản xạ 02:57 Quiz 4 Exam 02 Part 2: Listening 9 câu hỏi 
 • Bài số 9 Ngữ âm 11:23 Quiz 5 Exam 02 Part 1: Pronunciation 8 câu hỏi 
 • Phần 4: Nói về một chương trình truyền hình 
 • Bài số 10 Từ vựng 04:13 Quiz 6 Vocabulary Practice Exam: Talking about TV show 6 câu hỏi 
 • Bài số 11 Mẫu câu 04:30 
 • Bài số 12 Phản xạ 03:45 Quiz 7 Exam 03 Part 1: Pronunciation 8 câu hỏi Quiz 8 Exam 03 Part 2: Listening 9 câu hỏi 
 • Bài số 13 Phát âm 12:29 
 • Phần 5: Nói về bộ phim yêu thích 
 • Bài số 14 Từ vựng 01:24 Quiz 9 Vocabulary Practice Exam: Do you like that movie 6 câu hỏi 
 • Bài số 15 Mẫu câu 05:12 
 • Bài số 16 Phản xạ 04:03 Quiz 10 Exam 04 Part 1: Pronunciation 8 câu hỏi Quiz 11 Exam 04 Part 2: Listening 9 câu hỏi 
 • Bài số 17 Phát âm 18:12 
 • Phần 6: Chia sẻ các kiến thức về âm nhạc 
 • Bài số 18 Từ vựng 02:43 Quiz 12 Vocabulary Practice Exam: Listening to music 6 câu hỏi Bài số 19 Mẫu câu 02:54 
 • Bài số 20 Phản xạ 02:38 Quiz 13 Exam 05 Part 1: Pronunciation 8 câu hỏi Quiz 14 Exam 05 Part 2: Listening 9 câu hỏi 
 • Bài số 21 Phát âm 15:41 
 • Phần 7: Nói về bài hát yêu thích của bạn 
 • Bài số 22 Từ vưng 02:47 
 • Bài số 23 Mẫu câu 02:50 
 • Bài số 24 Phản xạ 03:35 Quiz 15 Exam 06 Part 1: Pronunciation Talking about your favorite song 8 câu hỏi Quiz 16 Exam 06 Part 2: Listening 9 câu hỏi 
 • Bài số 25 Phát âm 10:54 
 • Phần 8: Hãy cùng nói về mạng xã hội 
 • Bài số 26 Từ vựng 03:17 Quiz 17 Vocabulary Practice Exam: Talking about Social Network 6 câu hỏi 
 • Bài số 27 Mẫu câu 02:06 
 • Bài số 28 Phản xạ 03:02 Quiz 18 Exam 07 Part 1: Pronunciation 8 câu hỏi Quiz 19 Exam 07 Part 2: Listening 9 câu hỏi 
 • Bài số 29 Phát âm

Liên Kết Tải Về - 097


Newer Posts Older Posts