Tiếng Anh giao tiếp: Tự tin bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh giao tiếp: Tự tin bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng Tiếng Anh Khoá học với nội dung cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu, cần thiết  .Học viên thường xuyên được kiểm tra, đánh giá qua các bài kiểm tra trong và sau mỗi bài học .Luyện 4 kĩ năng quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh (nghe - nói - phản xạ - ngữ âm) trong 1 bài học

 • Thể hiện 7 trạng thái cảm xúc trong khi giao tiếp - Tự tin, thoải mái trò chuyện và chia sẻ cảm xúc với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác...
 • Những người thích học tiếng anh, muốn nâng cao khả năng giao tiếp nhưng không có đủ điều kiện về thời gian và tài chính hoặc chưa có phương pháp đúng đắn và phù hợp


Tiếng Anh giao tiếp: Tự tin bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng Tiếng Anh
Tiếng Anh giao tiếp: Tự tin bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng Tiếng Anh

 • Những người có trình độ Tiếng Anh giao tiếp ở mức cơ bản, vốn ngữ pháp, từ vựng và khả năng giao tiếp hạn chế, sợ nghe, ngại nói 
 • Những người thường xuyên tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác.... là người nước ngoài. 
 • Khoá học với 100% giảng viên người bản ngữ, đến từ Topica Native


Lợi Ích Khóa Học


 • Chi phí rẻ, tiết kiệm thời gian 
 • Học mọi lúc mọi nơi 
 • Các tình huống cụ thể được minh họa sinh động qua video học liệu full HD 
 • Chủ động thời gian và không gian


Nội Dung Khóa Học


 • Phần 1: Giới thiệu khóa học 
 • Bài số 1 Giới thiệu khóa học 02:01 
 • Phần 2: Cách thể hiện cảm xúc khi bạn cảm thấy hạnh phúc 
 • Bài số 2 Học từ vựng - Topic: Hạnh phúc 03:10 Quiz 1 Bài kiểm tra từ vựng - Topic Hạnh phúc. 6 câu hỏi 
 • Bài số 3 Học mẫu câu - Topic: Hạnh phúc 02:59 
 • Bài số 4 Học phản xạ - Topic: Hạnh phúc 03:08 Quiz 2 Bài kiểm tra nghe - Topic: Hạnh phúc 9 câu hỏi 
 • Bài số 5 Học phát âm - Topic: Hạnh phúc 10:13 Quiz 3 Bài kiểm tra phát âm - Topic: Hạnh phúc 7 câu hỏi 
 • Phần 3: Cách thể hiện cảm xúc khi tức giận 
 • Bài số 6 Học từ vựng - Topic: Tức giận 03:06 
 • Bài số 7 Học mẫu câu - Topic: Tức giận 04:12 
 • Bài số 8 Học phản xạ - Topic: Tức giận 03:47 Quiz 4 Bài kiểm tra nghe - Topic: Tức giận 9 câu hỏi 
 • Bài số 9 Học phát âm - Topic: Tức giận 10:39 Quiz 5 Bài kiểm tra phát âm - Topic: Tức giận 8 câu hỏi Quiz 6 Bài kiểm tra từ vựng - Topic: Tức giận 6 câu hỏi 
 • Phần 4: Cách thể hiện cảm xúc khi bạn cảm thấy hào hứng 
 • Bài số 10 Học từ vựng - Topic: Hào hứng 03:23 Quiz 7 Bài kiếm tra từ vựng - Topic: Hào hứng 6 câu hỏi 
 • Bài số 11 Học mẫu câu - Topic: Hào hứng 03:04 
 • Bài số 12 Học phản xạ - Topic: Hào hứng 03:11 Quiz 8 Bài kiểm tra nghe - Topic: Hào hứng 9 câu hỏi 
 • Bài số 13 Học phát âm - Topic: Hào hứng 11:01 Quiz 9 Bài kiểm tra phát âm - Topic: Hào hứng 8 câu hỏi 
 • Phần 5: Cách thể hiện cảm xúc khi bạn cảm thấy lo lắng 
 • Bài số 14 Học từ vựng - Topic: Lo lắng 03:29 Quiz 10 Bài kiểm tra từ vựng - Topic: Lo lắng 5 câu hỏi 
 • Bài số 15 Học mẫu câu - Topic: Lo lắng 04:03 
 • Bài số 16 Học phản xạ - Topic: Lo lắng 03:41 Quiz 11 Bài kiểm tra nghe - Topic: Lo lắng 9 câu hỏi 
 • Bài số 17 Học phát âm - Topic: Lo lắng 07:49 Quiz 12 Bài kiểm tra phát âm - Topic: Lo lắng 8 câu hỏi 
 • Phần 6: Cách thể hiện cảm xúc khi bạn cảm thấy stress - căng thẳng áp lực 
 • Bài số 18 Học từ vựng - Topic: Stress 03:27 Quiz 13 Kiểm tra từ vựng - Topic: Stress 6 câu hỏi

Liên Kết Tải Về - 099


Newer Posts Older Posts