Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals)

Tại sao game Pokemon Go lại thành công tới vậy? Tại sao Instagram có thể mang lại trải nghiệm đăng ảnh tuyệt vời nhất? Tại sao một nhân viên phục vụ tại một nhà hàng lại có tiền "bo" cao hơn hẳn các nhân viên khác chỉ với một việc vẽ mặt cười lên hóa đơn tính tiền?

 • Người hướng dẫn đã từng đánh đồng UX với tính dễ sử dụng (usability). Tuy nhiên qua quá trình làm việc và nghiên cứu, UX mang nghĩa rộng hơn rất nhiều. 
 • Có những thứ khó sử dụng nhưng vẫn có thể mang lại trải nghiệm tốt. 
 • Vậy đằng sau tính dễ sử dụng còn điều gì ẩn giấu?


Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals)
Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals)

 • Khóa học giúp học viên có cái nhìn đầy đủ và hiểu được bản chất vấn đề trong việc thiết kế UX.


Lợi Ích Khóa Học


 • Áp dụng kiến thức về UX Design vào công việc để hoàn thành tốt hơn công việc của mình. 
 • Từ đó giúp doanh nghiệp phát triển. 
 • Nâng cao thu nhập của mình, ứng xử văn minh hơn, xã hội tốt đẹp hơn


Nội Dung Khóa Học


 • Bài 1: UX & UX Design  00:08:30
 • Bài 2: Why UX design?  00:08:48 
 • Bài 3: Good UX Design  00:11:39
 • Bài 4: How to deliver a better UX  00:05:44 
 • Bài 5: Decrease detractors  00:12:46 
 • Bài 6: Persuasion  00:19:06 
 • Bài 7: Effectiveness  00:10:43 
 • Bài 8: Efficiency  00:11:07 
 • Bài 9: Emotional Impact  00:07:00 
 • Bài 10: Personal Significance

Liên Kết Tải Về - 085

Newer Posts Older Posts