Thay đổi tư duy - Đột phá thành công - TS. Lê Thâm Dương

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nghe nhiều người hay hỏi nhau "Làm giàu thế nào?" chứ ít ai chịu hỏi "Vì sao tôi nghèo?".

 • Cùng một xuất phát điểm, hoàn cảnh điều kiện như nhau nhưng tư duy và chương trình hành động khác nhau có thể tạo ra kẻ giàu – người nghèo, người thành công – kẻ thất bại. 
 • Và khó có thể phủ nhận rằng chính việc suy nghĩ và hành động theo lối mòn là nguyên nhân của bộ phận không nhỏ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cứ mãi giậm chân tại chỗ.


Thay đổi tư duy - Đột phá thành công - TS. Lê Thâm Dương
Thay đổi tư duy - Đột phá thành công - TS. Lê Thâm Dương

 • Nếu muốn phát triển, nếu muốn đạt được lợi thế cạnh tranh thì bạn phải thay đổi cách nghĩ ngay bây giờ! 
 • Và Alada sẽ giúp cho việc thay đổi của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng khóa học "THAY ĐỔI TƯ DUY - ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG" với TS. Lê Thẩm Dương.


Lợi Ích Khóa Học


 • Trở thành người chiến thắng bằng sự khác biệt và độc đáo . 
 • Thúc đẩy tư duy sáng tạo và đổi mới liên tục. 
 • Đạt chất lượng cao trong công việc với mức chi phí thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất. 
 • Cung cấp những giải pháp dài hạn cho công việc và cuộc sống.


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Tổng quan về tư duy  0:03:38
 • Bài 1: Năng lực tư duy trong bối cảnh hội nhập 0:13:02
 • Bài 2: Phương thức tư duy trong thời đại siêu cạnh tranh 0:09:35
 • Bài 3: Công thức tư duy đột phá 
 • Chương 2: Lợi ích của tư duy đột phá  0:02:34
 • Bài 4: Để không bị tụt hậu 0:01:44
 • Bài 5: Nâng cao năng lực cạnh tranh 0:04:45Học thử
 • Bài 6: Nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề ở tương lai 0:01:59
 • Bài 7: Tiết kiệm sức lao động, đẩy mạnh sự sáng tạo 0:05:48
 • Bài 8: Giải quyết vấn đề hiệu quả có tính hệ thống
 • Chương 3: Các nguyên tắc thay đổi tư duy  0:13:02
 • Bài 9: Khái quát các nguyên tắc thay đổi tư duy 00:14:28
 • Bài 10: Nguyên tắc 1 - Sự khác biệt và độc đáo 00:19:06
 • Bài 11: Nguyên tắc 2 - Mở rộng mục đích tư duy 00:07:59
 • Bài 12: Nguyên tắc 3 - Sáng tạo giải pháp cho tương lai 00:05:22
 • Bài 13: Nguyên tắc 4 - Tư duy có tính hệ thống 00:06:20
 • Bài 14: Nguyên tắc 5 - Chọn lọc thông tin phù hợp với thực tại 00:04:46
 • Bài 15: Nguyên tắc 6 - Thu hút người khác cùng tham gia 00:06:45 
 • Bài 16: Nguyên tắc 7 - Đổi mới và cải tiến liên tục1
 • Bài tốt nghiệp cuối khóa Thay đổi tư duy-đột phá thành công

Liên Kết Tải Về - 0106


Newer Posts Older Posts