Thấu hiểu Bản thân - Mở lối Thành công - TS Lê Thâm Dương

Người thành công là những người luôn thấu hiểu bản thân, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đó, họ đề ra mục tiêu của cuộc đời rõ ràng và tận dụng chính xác các sở trường trong những lĩnh vực mà họ đam mê để đạt được mục tiêu đó

 • Vì vậy để trở thành người thành công thì câu hỏi đầu tiên bạn cần phải trả lời thật chính xác đó là: BẠN LÀ AI? TS. Lê Thẩm Dương sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng qua khóa học Thấu hiểu bản thân - Mở lối Thành công


Thấu hiểu Bản thân - Mở lối Thành công - TS Lê Thâm Dương
Thấu hiểu Bản thân - Mở lối Thành công - TS Lê Thâm Dương

 • Với những chia sẻ đầy tâm huyết, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc thấu hiểu bản thân, thấu hiểu bản thân là thấu hiểu điều gì và làm cách nào để có câu trả lời chính xác cho mình.


Lợi Ích Khóa Học


 • hiểu bản thân nhiều hơn
 • Nắm bắt lợi thế để mô rộng lối suy nghĩ của bạn


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Khái quát thấu hiểu bản thân  0:05:33 
 • Bài 1: Khái quát sơ đồ phát triển bản thân 0:12:42
 • Bài 2: Chiến lược con NHÍM phát triển bản thân 0:12:44
 • Bài 3: Thấu hiểu bản thân yếu tố quyết định thành công 
 • Chương 2: Thấu hiểu bản thân là hiểu những gì? 0:24:52
 • Bài 4: Hiểu năng lực của mình đến đâu? 0:01:47
 • Bài 5: Sở trường của mình là gì? 0:11:21
 • Bài 6: Đẳng cấp của mình ở mức độ nào? 0:15:48
 • Bài 7: Hệ giá trị cá nhân của bản thân ra sao? 
 • Chương 3: Phương pháp để thấu hiểu bản thân  0:21:28
 • Bài 8: Phương pháp phân tích phản hồi 360 độ 0:23:28
 • Bài 9: 6 Yếu tố thiết yếu trong phân tích phản hồi10
 • Bài tốt nghiệp cuối khóa Thấu hiểu bản thân - Mở lối thành công

Liên Kết Tải Về - 0105


Newer Posts Older Posts