SEO Leader căn bản - SEO từ khoá lên TOP

Với khoá học SEO Leader căn bản - SEO từ khoá lên TOP, học viên sẽ được học các kiến thức chuẩn, cũng như nắm về lý thuyết các yếu tố cơ bản trong SEO. Hơn thế nữa

 • Học viên có thể phân thành các nhóm từ khóa, mỗi nhóm từ khóa tiếp xúc với các đối tượng khách hàng khác nhau. 
 • Mang lại hiệu quả của sự trải nghiệm từ thấp đến cao. Kết thúc khóa học cơ bản học viên tự tin với chính bản thân SEO thành công các từ khóa dài,...


SEO Leader căn bản - SEO từ khoá lên TOP
SEO Leader căn bản - SEO từ khoá lên TOP

 • Khoá học là sự đúc kết kinh nghiệm SEO, cố vấn, giảng dạy của giảng viên Huỳnh Hữu Phước - Giảng viên Đại học Công nghiệp HCM, Chuyên gia SEO giảng dạy tại INET. 
 • Học viên sẽ được tiếp xúc với những kinh nghiệm thật, ví dụ thật, thực hành thật để sau khoá học, học viên có thể tự tin SEO từ khoá dài.


Lợi Ích Khóa Học


 • Đến với khóa SEO Leader, đến với sự trải nghiệm của đỉnh cao Marketing trên nền Search của Google, học viên sẽ thu được: 
 • Tổng quan về SEO 
 • Các kiến thức cơ bản trong SEO 
 • Cách xây dựng kế hoạch SEO 
 • Cách xây dựng content chuẩn SEO 
 • Tối ưu và Chuẩn nội dung trên trang (On-Page Optimization & Copywriting) 
 • Tối ưu On-site, On-page 
 • Cách SEO các từ khoá dài lên TOP 
 • Kết thúc khoá học, học viên sẽ tự tin SEO từ khoá dài lên TOP


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Engine Tìm kiếm và Chiến lược từ khóa 8 Bài 
 • Bài 1: Giới thiệu khóa học SEO Leader căn bản 01:40 
 • Bài 2: Tổng quát nội dung khóa học 02:54 
 • Bài 3: Google hoạt động thế nào 02:44 
 • Bài 4: Cách Google sắp xếp trang web 04:05 
 • Bài 5: Các thuật ngữ trong SEO (Phần 1) 13:35 
 • Bài 6: Các thuật ngữ trong SEO (Phần 2) 16:42 
 • Bài 7: Cài đặt SEO tool miễn phí - SEO Quake, SEO doctor, Web developer, Firebug (Phần 1) 13:18 
 • Bài 8: Cài đặt SEO tool miễn phí - SEO Quake, SEO doctor, Web developer, Firebug (Phần 2) 13:01
 • Chương 2: Nghiên cứu Từ khóa và Cấu trúc, thiết kế marketing của website 6 Bài 
 • Bài 1: Quy trình nghiên cứu và chọn từ khóa 16:02 
 • Bài 2: Tìm hiểu nhu cầu và đánh giá độ khó 02:44 
 • Bài 3: ROI, KEI và đánh giá hiệu quả từ khóa 07:13 
 • Bài 4: Keywords Tree, cây từ khóa chuẩn SEO 11:48 
 • Bài 5: Các công cụ nghiên cứu từ khóa (Google Keywords Tool, Google Insight Search) 11:35 
 • Bài 6: Kiểm tra thứ hạng từ khóa 11:00
 • Chương 3: Tối ưu và Chuẩn nội dung trên trang (On-Page Optimization & Copywriting) 8 Bài 
 • Bài 1: Tối ưu các yếu tố trên 1 trang web 09:14 
 • Bài 2: Tìm hiểu các thẻ HTML trong SEO (Phần 1) 08:29 
 • Bài 3: Tìm hiểu các thẻ HTML trong SEO (Phần 2) 17:08 
 • Bài 4: Các thẻ meta tag, Canonical 03:48 
 • Bài 5: Kĩ thuật SEO hình ảnh 16:11 
 • Bài 6: Seo copywriting - Viết bài chuẩn SEO (Phần 1) 13:26 
 • Bài 7: Seo copywriting - Viết bài chuẩn SEO (Phần 2) 18:01 
 • Bài 8: Xây dựng nội dung sáng tạo để lan truyền 09:42
 • Chương 4: Tối ưu On-site, On-page 7 Bài 
 • Bài 1: Tối ưu các yếu tố trên toàn bộ website (Phần 1) 06:43 
 • Bài 2: Tối ưu các yếu tố trên toàn bộ website (Phần 2) 15:15 
 • Bài 3: Tối ưu các yếu tố trên toàn bộ website (Phần 3) 11:38 
 • Bài 4: Cách tạo sitemap HTML và XML 06:23 
 • Bài 5: Cách cài Robot.txt 04:46 
 • Bài 6: Kĩ thuật SEO với Category, tags 07:12 
 • Bài 7: 5 yếu tố trong SEO 06:53
 • Chương 5: Link building và Social Marketing 9 Bài 
 • Bài 1: Tìm hiểu về Backlink và Pagerank 04:11 
 • Bài 2: Quy trình phát triển link tự nhiên 04:38 
 • Bài 3: Kỹ thuật SEO Google+ 06:35 
 • Bài 4: Các bước với Form seeding 08:40 
 • Bài 5: Social SEO: Facebook, Pinterest, Linkedin, Twitter ... (Phần 1) 10:21 
 • Bài 6: Social SEO: Facebook, Pinterest, Linkedin, Twitter ... (Phần 2) 07:22 
 • Bài 7: Cách tìm nguồn link hiểu quả 04:19 
 • Bài 8: Đàm thoại cuối khóa: Về các yếu tố hỗ trợ SEO lên top (Phần 1) 11:44 
 • Bài 9: Đàm thoại cuối khóa: Về các yếu tố hỗ trợ SEO lên top (Phần 2) 13:34

Liên Kết Tải Về - 0117


Newer Posts Older Posts