[PSD] - Resume infographic : Resume/CV by ThemeDevisers on Creative Market

Professional & Clean Resume/ CV. Thiết kế trang nhã dễ sử dụng và tùy chỉnh, vì vậy bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa, thực hiện thiết kế của bạn cho bất kỳ cơ hội và giúp bạn có được công việc của bạn. Đây là tính linh hoạt của mẫu Cv này.

 • Template Resume chuyên nghiệp này được thực hiện trong Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign và MS Word aka Microsoft Word. •  CVmẫu này là sản phẩm chuyên nghiệp tổ chức và được dán nhãn như vậy mỗi người mới bắt đầu có thể chỉnh sửa nó như một pro.


Nội Dung 


 • A4 With Bleed 0.25 
 • Easy To Edit (Fully Customizable) 
 • Object all vector Layer shapes 
 • CMYK, 300 DPI, Print-ready. 
 • High Quality & Smart Objects placeholders 
 • Free Fonts Used - Preview photos not included 
 • FONT :  Lato - https://www.fontsquirrel.com/fonts/lato 
 • PSD Photoshop Files 
 • Ai Illustrator Files 
 • InDesign (IDML,INDD)
 • MS Word ( Doc,Docx) - Instruction & Help File 
 • First you have to install the font. Then open the file.
 • Full Design is Grouped 
 • Just select the Design and press `Shift+Ctrl+G and put your Photo, Text & Icon

Liên Kết Tải Về - 0121


Newer Posts Older Posts