Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript

Nếu như vài năm trước đây JavaScript chỉ là một ngôn ngữ lập trình ít người quan tâm thì gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của HTML5, Boostrap, NodeJs đã biến JavaScript thành một trong 2 ngôn ngữ lập trình, thiết kế web quan trọng nhất

 • Do vậy, nắm rõ về JavaScript sẽ giúp bạn có lợi thế lớn trong công việc. Hiểu được nhu cầu tìm hiểu về JavaScript ngày càng lớn hiện nay, tôi cùng Hoc24h đã hợp tác sản xuất khóa học
 • Một giờ học JavaScript" nhằm giúp các bạn nắm được kiến thức và lập trình được các chương trình cơ bản chỉ trong 1 giờ.


Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript
Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript

 • Không chỉ cung cấp lý thuyết, khóa học còn mang đến cơ hội thực hành bằng cách hướng dẫn bạn tạo ra project, lưu file và xử lý biến. Sau khi hoàn thành khóa học các bạn sẽ: 
 • Tự lập trình được các ứng dụng cơ bản trong thời gian ngắn. 
 • Được trang bị một nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về JavaScript. 
 • Thành thạo sử dụng các công cụ cơ bản của JavaScript. 
 • Công nghệ thay đổi từng ngày, đừng chờ đợi rồi đi sau xu thế, hãy nắm lấy cơ hội và tham gia cùng tôi ngay hôm nay.


Lợi Ích Khóa Học


 • Sau khi tham gia khóa học này bạn sẽ : 
 • Hiểu được các khái niệm cơ bản về lập trình nói chung và JavaScript nói riêng. 
 • Thực hiện được các thao tác cơ bản với JavaScript. 
 • Lập trình được các chương trình cơ bản bằng JavaScript


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Tìm hiểu về javascript 15 Bài 
 • Bài 1: Giới thiệu về web và Javascript 02:29 
 • Bài 2: Hello Javascript 03:25 
 • Bài 3: Sử dụng console 02:52 
 • Bài 4: Kiểu dữ liệu: Number 05:31 
 • Bài 5: Kiểu dữ liệu: String 06:02 
 • Bài 6: Kiểu dữ liệu Boolean 04:10 
 • Bài 7: Khai báo biến 12:29 
 • Bài 8: Cấu trúc điều kiện rẽ nhánh 15:28 
 • Bài 9: Dữ liệu kiểu mảng 13:15 
 • Bài 10: Cấu trúc lặp 10:27 
 • Bài 11: Giới thiệu về hàm 07:29 
 • Bài 12: Phạm vi của biến 05:27 
 • Bài 13: Đối tượng trong Javascript 05:20 
 • Bài 14: Hàm khởi tạo đối tượng 03:31 
 • Bài 15: Prototype 03:55
 • Chương 2: Tương tác cơ bản với web 6 Bài 
 • Bài 1: Nhúng code Javascript trong file HTML 04:03 
 • Bài 2: Liên kết file Javascript vào trong file HTML 01:27 
 • Bài 3: Hiển thị kết quả Javascript lên trang web 04:28 
 • Bài 4: Lấy dữ liệu từ người dùng sử dụng prompt 04:16 
 • Bài 5: Xử lý sự kiện nút bấm 04:44 
 • Bài 6: Lấy dữ liệu từ người dùng thông qua thẻ input 08:20
 • Chương 3: Thực hành làm ứng dụng nhỏ 2 Bài 
 • Bài 1: Project: Lời hay ý đẹp 10:05 
 • Bài 2: Project: Quản lý Todo 08:13
 • Chương 4: Tổng kết 1 Bài 
 • Bài 1: Tóm tắt và tổng kết khoá học 01:02

Liên Kết Tải Về - 0115


Newer Posts Older Posts