Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn

Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) - Khoá học nền tảng cho tất cả các bạn đam mê công nghệ thông tin và muốn theo đuổi ngành lập trình của mình

 • Cơ sở dữ liệu giúp chúng ta lưu trữ và xử lý các thông tin, xử lý dữ liệu cho tất cả các hệ thống, các phần mềm và các ứng dụng của mình. 
 • Cho dù bạn theo lập trình web, lập trình phần mềm hay lập trình ứng dụng Android, ios đi chăng nữa, bạn cũng cần tìm hiểu các khái niệm nền tảng về cơ sở dữ liệu, bạn cần hiểu rõ nó và vận dụng nó. 
 • Việc hiểu rõ, hiểu sâu và vận dụng về Cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng lớn, chạy nhanh và tối ưu. 
 • Một môn học được xem là môn học cơ bản của ngành CNTT vì nó cung cấp kiến thức nền để tiếp tục các môn học phần sau như: các môn học phát triển web, xây dựng môn học phần mềm, xây dựng hệ thống thông tin… 
 • Khi xây dựng bất kì phần mềm hay hệ thống thông tin, ngoài việc xử lý logic, xử lý các nghiệp vụ thì quản lý dữ liệu là vấn đề đáng lưu ý


Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn
Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn

 • Cơ sở dữ liệu (CSDL) được quản lý bằng máy tính không hề nhỏ: Giảm lượng dữ liệu dư thừa trong dữ liệu được lưu trữ Không còn sự thiếu nhất quán trong dữ liệu Dữ liệu được lưu trữ có thể được chia xẻ 
 • Có thể thiết lập và tuân theo các chuẩn mực Có thể duy trì được tính toàn vẹn dữ liệu Có thể thực hiện việc bảo mật dữ liệu Tất cả các bạn đam mê về lập trình, đam mê công nghệ thông tin, bạn muốn bay cao bay xa trong lĩnh vực này hơn thì bạn hãy cố gắng học thật chắc môn học này nhé, với các mục tiêu: Cung cấp khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ Giúp học viên biết cách biểu diễn dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp ERD, từ đó xây dựng được mô hình quan hệ 
 • Giúp học viên biết cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn thao tác với CSDL, cụ thể với ngôn ngữ SQL Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ quản trị (HQT) CSDL Ngoài ra cung cấp thêm kiến thức để học viên biết nhận diện, khai báo, xử lý các ràng buộc dữ liệu Ví dụ CSDL quản lý đất đai 
 • Hệ thống học lập trình myclass.vn đã cho ra mắt khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn, nhằm mang lại nền tảng kiến thức vững chắc qua ví dụ thực tế để từ đó người học sẽ nắm bắt bài học nhanh hơn và hiểu rõ hơn về CSDL.


Lợi Ích Khóa Học


 • Diễn giải được vài trò của CSDL trong hệ thống thông tin, các khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ 
 • Hướng dẫn học viên mô hình hóa dữ liệu bằng mô hình thực thể kết hợp (ER). 
 • Trình bày cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ Sử dụng HQT CSDL SQL để xây dựng CSDL và sử dụng ngôn ngữ truy vấn để thao tác trên CSDL 
 • Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn, phát hiện và khai báo RBTV trên CSDL Tự học viên có thể phân tích được các mô hình dữ liệu thực thế 
 • Tự học viên có thể thiết kế và viết các câu truy vấn về CSDL


Nội Dung Khóa Học


 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC 10 phút 
 • Bài 1: Giới thiệu chung, đối tượng sử dụng, HQT CSDL, các ứng dụng của CSDL 10 phút CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 giờ 2 phút 
 • Bài 2: Lý thuyết tổng quan 25 phút 
 • Bài 3: Bài tập xác định dữ liệu 37 phút 
 • CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM) 1 giờ 32 phút 
 • Bài 4: Loại thực thể - thuộc tính - khóa 23 phút 
 • Bài 5 Mối kết hợp - loại mối kết hợp - bản số 13 phút 
 • Bài 6: Loại thực thể yếu 6 phút 
 • Bài 7: Bài tập xác định loại thực thể 30 phút 
 • Bài 8: Bài tập xác định mối kết hợp 20 phút 
 • CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU 53 phút 
 • Bài 9: Mô hình quan hệ dữ liệu - Các khái niệm 22 phút 
 • Bài 10: Chuyển đổi từ ER sang mô hình quan hệ 31 phút 
 • CHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL (SELECT QUERY LANGUAGE) 4 giờ 48 phút 
 • Bài 11: Cài đặt SQL 17 phút 
 • Bài 12: Giới thiệu, tạo cấu trúc CSDL 65 phút 
 • Bài 13: Giới thiệu, khởi tạo dữ liệu INSERT, UPDATE, DELETE 26 phút 
 • Bài 14: Truy vấn dữ liệu phần 1 21 phút 
 • Bài 15: Truy vấn dữ liệu phần 2 15 phút 
 • Bài 16: Truy vấn dữ liệu phần 3 14 phút 
 • Bài 17: Truy vấn dữ liệu ORDER BY, GROUP BY, HAVING 28 phút 
 • Bài 18: Truy vấn dữ liệu truy vấn với nhiều điều kiện OR AND 13 phút 
 • Bài 19: Truy vấn dữ liệu Tuy vấn lồng 25 phút 
 • Bài 20: Truy vấn dữ liệu Phép kết 17 phút 
 • Bài 21: Bài tập truy vấn dữ liệu 47 phút 
 • CHƯƠNG 6: STORE PROCEDURE 1 giờ 34 phút 
 • Bài 22: Store Procedure 57 phút NEW: Ràng buộc toàn vẹn 37 phút

Liên Kết Tải Về - 0102


Newer Posts Older Posts