MUL2132 - Nghệ thuật chữ - Blended Learning

Mục tiêu của mỗi kiểu chữ là sự truyền đạt (có nghĩa là nó đại diện). Thông tin phải xuất hiện trong các hình thức ngắn nhất, đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất.

 • Kiểu chữ mới làm nổi bật chức năng. Mục tiêu của mỗi kiểu chữ là sự truyền đạt (có nghĩa là nó đại diện). 
 • Thông tin phải xuất hiện trong các hình thức ngắn nhất, đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất. … 
 • Trong thế giới quang học phương đông, các phương tiện cơ bản của những mẫu chữ mới là hình ảnh chính xác: nhiếp ảnh. 
 • Hình thức kiểu chữ cơ bản là kiểu chữ Sans Serif trong tất cả các biến thể:light, semibold, bold, condensed to extended


MUL2132 - Nghệ thuật chữ - Blended Learning
MUL2132 - Nghệ thuật chữ - Blended Learning

 • Kiểu chữ thuộc về phong cách đặc biệt hoặc có giới hạn chữ quốc tế (Gothic, Black letter) không được thiết kế cơ bản và hạn chế khả năng mở rộng ra quốc tế. Tổ chức bên ngoài là việc thiết kế mạnh mẽ, đối lập đồng thời thông qua việc sử dụng các hình thức tương phản, góc độ và trọng lượng …


Lợi Ích Khóa Học


 • Hiểu về thiên can, địa chi 
 • Hiểu về bản trạch, luật giải trạch 
 • Hiểu về bản mệnh, sắc màu chủ đạo Áp dụng phong thủy để chọn đối tác làm ăn 
 • Hiểu thêm về cách xem phong thủy qua 2 ví dụ thực tế


Nội Dung Khóa Học


 • Nghệ thuật chữ bài 1 ( Phần 1,2,3,4,5,6,7 )
 • Nghệ thuật chữ bài 2 ( Phần 1,2,3,4 )
 • Nghệ thuật chữ bài 3 ( Phần 1,2,3 )
 • Nghệ thuật chữ bài 4 ( Phần 1,2,3 )
 • Nghệ thuật chữ bài 5 ( Phần 1,2,3,4,5 )
 • Nghệ thuật chữ bài 6 ( Phần 1,2,3 )
 • Nghệ thuật chữ bài 7
 • Thực hành

Liên Kết Tải Về - 075


Newer Posts Older Posts