Microsoft Office Word 2010 Cơ bản

Nếu bạn muốn sử dụng thành thạo Word 2010 trong thời gian ngắn với chi phí tiết kiệm nhất thì khóa học Microsoft Word 2010 căn bản tại Alada.vn là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

 • Với phương pháp đào tạo trực tuyến hiện đại, đề cao việc học đi đôi với thực hành, khóa học sẽ giúp bạn thao tác thành thạo trên ứng dụng Word, nắm bí kíp xử lý những tình huống hay gặp trong quá trình soạn thảo, hiệu chỉnh văn bản.


Microsoft Office Word 2010 Cơ bản
Microsoft Office Word 2010 Cơ bản

 • Dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Xuân Dzu, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng sử dụng Word cũng như khám phá các tính năng độc đáo của ứng dụng - giúp đáp ứng yêu cầu và gia tăng hiệu quả công việc hiện tại của mình.


Lợi Ích Khóa Học


 • Tiết kiệm nhiều thời gian khi soạn thảo văn bản 
 • Thao tác, xử lý văn bản dễ dàng, nhanh chóng 
 • Thành thạo các kỹ thuật định dạng, canh lề, in ấn


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Làm quen với Microsoft Word 2010 0:04:24
 • Bài 1: Giới thiệu Microsoft Office Word 2010 00:08:38
 • Bài 2: Khởi động và kết thúc chương trình trong Word 2010 0:14:58
 • Bài 3: Các thao tác trên tập tin (File) Word 2010 0:18:13
 • Bài 4: Định dạng văn bản trong Word 2010 0:04:55
 • Bài 5: Kiểm tra chính tả, ngữ pháp trong Word 201 00:08:06
 • Bài 6: Tìm & thay thế văn bản trong Word 2010
 • Chương 2: Định dạng đoạn văn bản (Paragraph Formating) trong Word 2010 0:15:51
 • Bài 7: Canh lề, tạo khoảng cách (Align, Spacing) trong Word 2010 00:10:51
 • Bài 8: Tạo ký hiệu, ký số đầu dòng (Bullet & Numbering) 00:06:26
 • Bài 9: Tạo ký tự đầu dòng (Drop Capital) 00:07:14
 • Bài 10: Kẻ khung, tạo nền (Borders & Shading) 00:12:56
 • Bài 11: Tạo điểm dừng (Tab) trong Word 2010 00:04:41
 • Bài 12: Sao chép định dạng văn bản 00:05:19
 • Bài 13: Chế độ nhập liệu (Insert/Over type)
 • Chương 3: Định dạng trang trong Word 2010 (Page Layout) 00:06:00
 • Bài 14: Canh lề trang in (Margin) trong Word 2010 00:07:18
 • Bài 15: Thiết lập trang in (Portrait và Landscape) trong Word 2010 00:08:43
 • Bài 16: Tạo văn bản dạng cột (Columns) trong Word 2010 00:06:23Học thử
 • Bài 17: Tạo trang bìa (Page Cover) trong Word 2010 00:05:29
 • Bài 18: Chèn nội dung vào đầu và cuối trang (Header/ Footer) 00:06:56
 • Bài 19: Đánh số thứ tự trang in trong Word 2010
 • Chương 4: Làm việc với đối tượng hình ảnh trong Word 2010 00:07:16
 • Bài 20: Chèn các ký hiệu (Symbol) trong Word 2010 00:09:04
 • Bài 21: Chèn hình ảnh (Picture) trong Word 2010 00:05:29
 • Bài 22: Tạo chữ nghệ thuật (WordArt) trong Word 2010 00:05:31
 • Bài 23: Vẽ lược đồ, cấu trúc cây (SmartArt) trong Word 2010 00:10:48
 • Bài 24: Chỉnh sửa hình ảnh (Edit Picture) trong Word 2010 
 • Chương 5: Văn bản dạng bảng – Table trong Word 2010  00:07:41
 • Bài 25: Cách tạo một bảng mới trong Word 2010 00:03:45
 • Bài 26: Di chuyển trong bảng Table 00:05:12
 • Bài 27: Chọn thành phần trong bảng Table 00:14:29
 • Bài 28: Hiệu chỉnh cấu trúc bảng Table 00:06:16
 • Bài 29: Sử dụng thanh công cụ tạo bảng Table  
 • Chương 6: Chế độ xem và in ấn (View Mode)  00:07:14
 • Bài 30: Chuyển đổi giữa các chế độ hiển thị trong Word 2010 00:08:09
 • Bài 31: Đóng mở Ruler, Gridlines và Navigation Pane 00:10:05
 • Bài 32: Thực hiện công việc in ấn trong Microsoft Word 2010 00:10:05
 • Bài 33: Chuyển đổi định dạng khác trong Word 2010 

Liên Kết Tải Về - 0111


Newer Posts Older Posts