Lấy tin tự động,HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP

Là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, học lập trình PHP là một yêu cầu bắt buộc của một lập trình viên. Chuyên sâu hơn đó là lập trình hướng đối tượng trong PHP hay OOP

 • Sự phát triển hiện nay của công nghệ kỹ thuật thì kiến thức về lập trình hướng đối tượng là kiến thức bắt buộc mà bất kỳ lập trình viên nào cũng cần phải trang bị và trang bị thật vững cho mình.


Lấy tin tự động,HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP
Lấy tin tự động,HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP

 • Đến từ Trung tâm đào tạo lập trình Web trực tuyến ZendVN, giảng viên Lưu Trường Hải Lân sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa học "Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP". 
 • Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về lập trình, anh Lưu Trường Hải Lân sẽ từng bước giúp các bạn đang muốn học lập trình đào sâu các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong PHP từ cơ bản đến nâng cao.


Lợi Ích Khóa Học


 • Khoá học sẽ giúp học viên nắm được kỹ thuật lấy tin tự động 
 • Xử lý dữ liệu, kỹ thuật Ajax 
 • Hiểu được ứng dụng của HTACCESS trong thực tế.


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 5 Bài 
 • Bài 1: Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm phần 1 16:46 
 • Bài 2: Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm phần 2 15:44 
 • Bài 3: Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm phần 3 18:34 
 • Bài 4: Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm phần 4 10:37 
 • Bài 5: Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm phần 5 12:12
 • Chương 2: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY DỮ LIỆU VỚI AJAX 2 Bài 
 • Bài 1: Hiện thị dữ liệu bằng Ajax phần 1 15:15 
 • Bài 2: Hiện thị dữ liệu bằng Ajax phần 2 16:07
 • Chương 3: KỸ THUẬT PHÂN TRANG BẰNG AJAX 4 Bài 
 • Bài 1: Cách phân trang bằng Ajax phần 1 18:49 
 • Bài 2: Cách phân trang bằng Ajax phần 2 16:14 
 • Bài 3: Cách phân trang bằng Ajax phần 3 16:32 
 • Bài 4: Cách phân trang bằng Ajax phần 4 16:14
 • Chương 4: LẤY TIN TỰ ĐỘNG BẰNG CÁCH KHAI THÁC RSS 3 Bài 
 • Bài 1: Cách lấy tin tự động từ RSS phần 1 16:10 
 • Bài 2: Cách lấy tin tự động từ RSS phần 2 15:56 
 • Bài 3: Cách lấy tin tự động từ RSS phần 3 12:17
 • Chương 5: LẤY TIN TỰ ĐỘNG BẰNG REGURLAR EXPRESSION 2 Bài 
 • Bài 1: Cách lấy tin bằng Regurlar Expression phần 1 16:16 
 • Bài 2: Cách lấy tin bằng Regurlar Expression phần 2 10:28
 • Chương 6: LẤY TIN TỰ ĐỘNG BẰNG DOM 4 Bài 
 • Bài 1: Cách lấy tin kết hợp Regular Expression với DOM phần 1 17:03 
 • Bài 2: Cách lấy tin kết hợp Regular Expression với DOM phần 2 07:43 
 • Bài 3: Cách lấy tin bằng DOM phần 1 14:56 
 • Bài 4: Cách lấy tin bằng DOM phần 2 05:17
 • Chương 7: SỬ DỤNG .HTACCESS TRONG ỨNG DỤNG WEB 6 Bài 
 • Bài 1: Cách sử dụng .htaccess trong lập trình web phần 1 15:55 
 • Bài 2: Cách sử dụng .htaccess trong lập trình web phần 2 14:50 
 • Bài 3: Cách sử dụng .htaccess trong lập trình web phần 3 13:50 
 • Bài 4: Cách sử dụng .htaccess trong lập trình web phần 4 17:29 
 • Bài 5: Cách sử dụng .htaccess trong lập trình web phần 5 16:03 
 • Bài 6: Cách sử dụng .htaccess trong lập trình web phần 6 11:06

Liên Kết Tải Về - 083


Newer Posts Older Posts