Khóa học lập trinh MATLAB Cơ bản

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác

 • MATLAB là ngôn ngữ bậc cao, tích hợp khả năng tính toán, hình ảnh hóa, lập trình trong một môi trường dễ sử dụng, ở đó vấn đề và giải pháp được trình bày trong cùng một lời chú thích toán học. Thường MATLAB được dùng cho


Khóa học lập trinh MATLAB Cơ bản
Khóa học lập trinh MATLAB Cơ bản

 • oán và điện toán Phát triển thuật toán Dựng mô hình, giả lập, tạo nguyên mẫu Phân tích, khám phám hình ảnh hóa dữ liệu Đồ họa khoa học và kỹ thuật Phát triển ứng dụng, có cả xây dựng giao diện đồ họa người dùng Graphic User Interface MATLAB là hệ thống tương tác, trong đó các phần tử dữ liệu xếp dưới dạng mảng, không cần chiều hướng, 
 • Cho phép giải quyết nhiều vấn đề tính toán, đặc biệt là với ma trận và véc-tơ, trong thời gian nhanh chóng, chỉ bằng một phần so với viết phần mềm bằng các ngôn ngữ không tương tác vô hướng như C hay Fortran.


Lợi Ích Khóa Học


 • Thành thạo lập trình Matlab từ cơ bản đến nâng cao 
 • Tiết kiệm thời gian và công sức trong học tập và nghiên cứu 
 • Tự giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa trong quá trình lập trình 
 • Vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng


Nội Dung Khóa Học


 • Phần 1: Giới thiệu tổng quan 
 • Bài 1: Giới thiệu về khóa học  00:01:17 
 • Bài 2: Giao diện 00:04:51 
 • Bài 3: Tạo biến  00:02:49 
 • Bài 4: Các toán tử đại số 00:05:22 
 • Bài 5: Các hàm được xây dựng sẵn 00:10:20 
 • Bài 6: Viết chương trình đơn giản 00:07:28 
 • Phần 2: Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều) Bài 7: Cơ bản về chuỗi kí tự 00:07:57 
 • Bài 8: Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu 00:08:43 
 • Bài 9: Vector và các toán tử 00:09:56 
 • Phần 3: Đồ họa 2D trong Matlab 
 • Bài 10: Hàm plot 00:11:21 
 • Bài 11: Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản 00:12:59 
 • Bài 12: Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa 00:11:33 
 • Bài 13: Thêm đường thẳng và các kí tự 00:11:33 
 • Phần 4: Ma trận (Mảng 2 chiều) 
 • Bài 14: Khai báo ma trận 00:04:18 
 • Bài 15: Toán tử ma trận 00:06:36 
 • Bài 16: Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính 00:08:40 
 • Phần 5: Cấu trúc điều khiển chương trình 
 • Bài 17: Các toán tử quan hệ và logic 00:05:16 
 • Bài 18: Cấu trúc điều kiện if-else 00:07:16 
 • Bài 19: Cấu trúc điều kiện if-else-ifend 00:08:15 
 • Bài 20: Thực hành cấu trúc điều kiện 00:09:32 
 • Bài 21: Cấu trúc vòng lặp for 00:09:24 
 • Bài 22: Cấu trúc vòng lặp while 00:13:12 
 • Bài 23: Bài tập thực hành cấu trúc vòng lặp 00:12:12 
 • Bài 24: Cấu trúc Lựa chọn 00:08:43 
 • Bài 25: Thực hành các cấu trúc điều khiển 00:09:31 
 • Bài 26: Khai báo hàm 00:07:22 
 • Bài 27: Thực hành xây dựng hàm người dùng 00:10:13 
 • Phần 6: Đồ họa 3D trong Matlab Bài 28: Xây dựng đồ họa 3D 00:11:21 
 • Bài 29: Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến 00:05:07 
 • Phần 7: Bài tập tổng hợp 
 • Bài 30: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1) 00:13:28 
 • Bài 31: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2) 00:13:39

Liên Kết Tải Về - 084


Newer Posts Older Posts