Khóa học Autodesk Dynamo Nâng Cao

Thời gian gần đây có rất nhiều người quan tâm đến Dynamo ,trên diễn đàn cũng bàn luận khá sối nổi về Dynamo với nhiều câu hỏi, ý kiến tranh luận khá thú vị.

 • Tuy vậy cũng có rât nhiều người khó tiếp cận với Dynamo mặc dù đã sử dụng Revit khá lâu vì nguồn tài liệu khan hiếm và khả năng ngoại ngữ hạn chế. 
 • Vì vậy mình quyết định viết loạt bài hướng dẫn sử dụng Dynamo để mọi người có thể tiếp cận dễ dàng hơn
 • Qua đó vận dụng một cách hợp lí ưu điểm của Dynamo để tăng năng suất lao động của bản thân và xa hơn nữa là đóng góp một chút cho cộng đồng phát triển.


Khóa học Autodesk Dynamo Nâng Cao
Khóa học Autodesk Dynamo Nâng Cao

 • Nói chuyện trao đổi với nhau bằng các định nghĩa mang tính hàn lâm chưa bao giờ thú vị cả nên mình sẽ thử bằng cách hiểu đơn giản của mình và chắc hẳn mọi người tìm hiểu Dynamo đã phần chỉ dùng nó trong Revit nên có lẽ sẽ thích cách diễn đặt này mặc dù có phần hạn hẹp . 
 • Dynamo với mình là một ứng dụng chạy bên trong Revit giúp người dùng khắc phục một số hạn chế khi làm việc cùng Revit ở hầu hết các công cụ có sẵn trong Revit. 
 • Các hành động thực hiện công việc của chúng ta trong Dynamo nhằm giải quyết một vấn đề nào đó được gọi là “Lập Trình Trực Quan hay Lập Trình Bằng Thị Giác”. 
 • Chi tiêt hơn bạn tham khảo bài Cùng nghiên cứu ứng dụng Dynamo


Lợi Ích Khóa Học


 • Hiểu hơn về Autocard Dynamo nâng cao
 • Nắm bắt nó một cách dễ dàng , 


Nội Dung Khóa Học


 • PHẦN 1: 
 • Bài 1.01 Chỉnh Sửa Parameter Của Model Theo Tên 05:51 
 • Bài 1.02 Chỉnh Sửa Nhiều Parameter 07:41 
 • Bài 1.03 Giải Thích Node Formula 05:24 
 • PHẦN 2: 
 • Bài 2.01 Chia Các Điểm Trên Đường 06:05 
 • Bài 2.02: Cách Load Dầm Vào Line 04:57 
 • Bài 2.03: Chia Đều Các Điểm Trên Mặt Phẳng 09:58 
 • Bài 2.04: Load Family Vào Điểm 09:10 
 • Bài 2.05: List Remove Item At Index 06:07 
 • Bài 2.06: Tìm Đường Giao Từ Một Đường Và Một Mặt 07:13 
 • Bài 2.07: List Get Item At Index 02:26 
 • Bài 2.08: Phân Chia List Và Load Family Adaptive Vào Các Điểm 06:24 
 • Bài 2.09: Thay Đổi Cao Độ Level 04:30 
 • PHẦN 3: 
 • Bài 3.01 06:15 
 • Bài 3.02 03:54 
 • Bài 3.03 08:02 
 • PHẦN 4: 
 • Bài 4.01: Export To SAT 03:28 
 • Bài 4.02: Import From SAT 02:05 
 • Bài 4.03: Đọc Dữ Liệu Từ Excel 03:16 
 • Bài 4.04: Biến Đổi Dữ Liệu Từ Excel Thành Point 07:08 
 • Bài 4.05: Tạo Node 05:03 
 • Bài 4.06 Load Family Adaptive Component 04:02 
 • Bài 4.07: Lấy Dữ Liệu File Image Tô Màu Cho Các Family Adaptive 05:52 
 • Bài 4.08: Thay Đổi Parameter Theo Image 05:52 
 • PHẦN 5: 
 • Bài 5.01: Phân Tích Năng Lượng Theo Diện Tích Tiếp Xúc 05:51 
 • Bài 5.02: Ghi dữ liệu qua excel 07:37 
 • PHẦN 6: 
 • Bài 6.01 10:01 Khóa học liên quan

Liên Kết Tải Về - 077


Newer Posts Older Posts