Lập Trình Python Từ Zero - Hero

Khóa học lập trình Python từ Zero đến Hero giúp bạn có được 1 nền tảng vững chắc từ ngôn ngữ Python để xây dựng website , game , application hoặc automation

 • Hiện tại trên thế giới có khá nhiều loại ngôn ngữ lập trình như C , Java , PHP ..v..v.. Trong các loại ngôn ngữ lập trình nền tảng đó thì Python là một trong những ngôn ngữ lập trình mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ của tương lai thì học lập trình Python là 1 lựa chọn tốt. Các lý do sau đây sẽ khiến bạn nên sẽ chọn học Python


Lập Trình Python Từ Zero - Hero
Lập Trình Python Từ Zero - Hero

 • Lý do 1: Python là ngôn ngữ mới và dễ học hơn bất kì ngôn ngữ nào 
 • Lý do 2: Python là ngôn ngữ hàng đầu tại các đất nước trên thế giới nhất là Châu Âu. Và bạn cũng đã biết tương lai Việt Nam sẽ được hội nhập với các nước trên thế giới vậy cho nên nguồn lực cho mã nguồn Python là cực kì nhiều.
 • Vì đa phần các nước châu Âu họ đều sài Python thay cho C. 
 • Lý do 3: Python là ngôn ngữ giúp bạn viết được trên đa nền tảng nên ví dụ như lập trình website , lập trình di động và cả lập trình game thì Python đều có thể làm được. 
 • Lý do 4: Đảm bảo đây là nội dung đầy đủ và kỹ càng nhất về ngôn ngữ lập trình Python để từ đó bạn có thể áp dụng Python vào các công việc bạn muốn hướng tới hoặc tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho bạn.


Lợi Ích Khóa Học


 • Biết cách làm việc với Python từ con số 0 
 • Xây dựng website , game , application hoặc automation 
 • Nhanh chóng áp dụng vào công việc 
 • Tự tin phỏng vấn vào các công ty với mức lương từ 500$ - 800$


Nội Dung Khóa Học


 • Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python 
 • Bài 1: Python Object  00:16:39 
 • Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans  00:13:29 
 • Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python  00:09:43 
 • Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản  00:11:07 
 • Bài 5: Phép so sánh trong Python  00:09:20 
 • Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary 00:08:19 
 • Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators 00:12:19 
 • Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python 
 • Bài 8: Mệnh đề điều kiện 00:13:33 
 • Bài 9: Vòng lặp While 00:15:05 
 • Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container 00:14:34 
 • Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break 00:06:00 
 • Bài 12: Xây dựng dãy số với Range 00:07:12 
 • Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python 
 • Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản 00:08:28 
 • Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1 00:09:40 
 • Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2 00:11:28 
 • Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String 00:08:36 
 • Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String 00:14:03 
 • Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary 
 • Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python 00:14:05 
 • Bài 19: Các phương thức xử lý với List 00:09:35 
 • Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List 00:04:06 
 • Bài 21: Tối ưu mã nguồn khi thao tác với List 00:10:17 
 • Bài 22: Tìm hiểu đối tượng Tuples 00:11:20 
 • Bài 23: Tìm hiểu đối tượng Tuples 00:10:34 
 • Bài 24: Tìm hiểu đối tượng Dictionary 00:10:47 
 • Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary 00:08:50 
 • Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python 
 • Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python 00:10:37 
 • Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1 00:06:46 
 • Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2 00:08:44 
 • Bài 29: Tìm hiểu More Parameter trong Python 00:10:00 
 • Bài 30: Bài tập với More Parameter 00:08:04 
 • Bài 31: Tìm hiểu Iterators 00:05:33 
 • Bài 32: Generator Function 00:09:53 
 • Bài 33: Bài tập về xây dựng hàm P1 00:08:02 
 • Bài 34: Bài tập về xây dựng hàm P2 00:09:05 
 • Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python 
 • Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python 00:06:13 
 • Bài 36: Xây dựng Class và Object 00:09:47 
 • Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor 00:10:23 
 • Bài 38: Tìm hiểu tính kế thừa P1 00:06:25 
 • Bài 39: Tìm hiểu tính kế thừa P2 00:09:32 
 • Bài 40: Kế thừa đa lớp trong Python 00:08:27 
 • Bài 41: Quy trình đọc File trong Python 00:07:02 
 • Bài 42: Thực hiện ghi File 00:07:04 
 • Bài 43: Tối ưu hóa mã nguồn bằng Buffer 00:07:54 
 • Bài 44: Các hàm liên quan đến xử lý File 00:08:03 
 • Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python 
 • Bài 45: Giới thiệu Module trong Python 00:03:50 
 • Bài 46: Tìm hiểu các Module có sẵn trong Python 00:10:41 
 • Bài 47: Tự xây dựng Module cho Python 00:05:19 
 • Bài 48: Thao tác với Module MyCode 00:05:49 
 • Bài 49: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P1 00:05:21 
 • Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2 00:06:50 
 • Phần 8: Tháo tác làm việc với cơ sở dữ liệu 
 • Bài 51: Giới thiệu về SQLite 00:05:39 
 • Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn 00:08:13 
 • Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn 00:16:29 
 • Bài 54: Import SQLite vào Python 00:10:41 
 • Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python 00:04:08 Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy 
 • Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy 00:01:53 
 • Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1 00:07:25 
 • Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2 00:06:45 
 • Bài 59: Tìm hiểu Array Arithmetic trong Numpy 00:07:23 
 • Bài 60: Xử lý vấn đề cắt mảng P1 00:07:42 
 • Bài 61: Xử lý vấn đề cắt mảng P2 00:11:17 
 • Bài 62: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P1 00:10:41 
 • Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P2 00:11:00 Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas 
 • Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1 00:07:07 
 • Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2 00:06:27 
 • Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series 00:05:00 
 • Bài 67: Lấy và lọc dữ liệu trong Array 00:04:14 
 • Bài 68: Sắp xếp và duyệt dữ liệu trong Array 00:08:04 
 • Bài 69: Tìm hiểu DataFrame 00:07:26 
 • Bài 70: Tạo DataFrame từ Dictionary 00:11:40 
 • Bài 71: Lấy và lọc dữ liệu trong DataFrame 00:06:52 
 • Bài 72: Drop Row và Drop Column 00:06:30 
 • Bài 73: Thao tác phép toán với DataFrame 00:14:23 
 • Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index 00:05:44 
 • Phần 11: Bài tập tình huống 
 • Bài 75: Bài tập xử lý tình huống 01 00:04:42 
 • Bài 76: Bài tập xử lý tình huống 02 00:06:48 
 • Bài 77: Bài tập xử lý tình huống 03 00:06:51 
 • Bài 78: Bài tập xử lý tình huống 04 00:04:54 
 • Bài 79: Bài tập xử lý tình huống 05 00:04:59 
 • Bài 80: Bài tập xử lý tình huống 06 00:03:38 
 • Bài 81: Bài tập xử lý tình huống 07 00:07:41 
 • Bài 82: Bài tập xử lý tình huống 08 00:05:01 
 • Bài 83: Bài tập xử lý tình huống 09 00:04:46 
 • Bài 84: Bài tập xử lý tình huống 10 00:05:44 
 • Bài 85: Bài tập xử lý tình huống 11 00:04:53 
 • Bài 86: Bài tập xử lý tình huống 12 00:03:29 
 • Bài 87: Bài tập xử lý tình huống 13 00:08:24 
 • Bài 88: Bài tập xử lý tình huống 14 00:03:21 
 • Bài 89: Bài tập xử lý tình huống 15 00:06:01

Liên Kết Tải Về - 063


Newer Posts Older Posts