Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Trên thế giới hiện tại có hơn 4 tỉ trang web, mỗi ngày có hơn 1000 website mới ra đời và có xu hướng ngày càng tăng khi mà mọi lĩnh vực, mọi thành phần, ngành nghề, cá nhân hay tổ chức đều có nhu cầu xây dựng website cho riêng mình. Để có thể làm được 1 website đẹp, chuyên nghiệp cần có kiến thức về lập trình nói riêng và kỹ năng về công nghệ thông tin nói chung.

 • Hiện tại có rất nhiều khóa đào tạo lập trình website với cách đào tạo truyền thống (giảng viên truyền đạt toàn bộ kiến thức nền tảng, sau đó học viên tự ứng dụng vào trong thực tế). 
 • Tuy nhiên không phải học viên nào cũng có thể hiểu được hết tất cả các lý thuyết nền tảng và kỹ năng của 1 ngôn ngữ lập trình; khi bắt tay vào xây dựng 1 dự án thực tế thì học viên sẽ không biết bắt đầu từ đâu và sẽ làm như thế nào, dẫn đến học viên rất hay nản khi học lập trình.


Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp
Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

 • Từ thực trạng trên, khóa học "Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp" sẽ tiếp cận theo hướng dạy học theo tình huống, giảng viên sẽ hướng dẫn từ cơ bản đến chuyên sâu (step by step) 
 • Cách để làm 5 dự án startup về website liên quan đến 5 kỹ năng mà người lập trình viên phải có bao gồm: 
 • Dự án 1: kỹ năng cắt HTML/CSS từ file PSD 
 • Dự án 2: kỹ năng lập trình responsive & hiệu ứng 3D của CSS3 
 • Dự án 3: kỹ năng lập trình JQuery, drag and drop & animation trên web 
 • Dự án 4: kỹ năng về thiết kế CSDL MySQL và lập trình PHP theo mô hình MVC 
 • Dự án 5: kỹ năng về sử dụng framework trong lập trình PHP để xây dựng ứng dụng web Trong video bài giảng để làm 5 dự án startup này thì giảng viên có lồng ghép kiến thức lý thuyết nền tảng kết hợp với hướng dẫn kỹ năng từng bước rõ ràng để giúp học viên học và làm theo được sản phẩm đề ra. 
 • Sau khi tự tay làm ra được sản phẩm, học viên sẽ thích thú và tự hiểu được kiến thức, lý thuyết lập trình theo cách của mình. 
 • Từ đó tạo ra động lực và niềm đam mê giúp học viên sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực lập trình.


Lợi Ích Khóa Học


 • Hiểu rõ về cách lập trình frontend, ứng dụng HTML5/CSS3/JQUERY xây dựng các ứng dụng web có UI/UX cao 
 • Biết cách xây dựng và thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ hệ thống thông tin cho 1 ứng dụng web. 
 • Xây dựng 1 backend để quản lý dữ liệu web theo mô hình MVC của các framework nổi tiếng bằng ngôn ngữ lập trình PHP 
 • Hiểu quy trình thiết kế và xây dựng 1 dự án startup bằng website, khả năng tự lên ý tưởng, thiết kế, lập trình và triển khai dự án startup đó


Nội Dung Khóa Học


 • Phần 1: LONDON TOURIST - Kỹ năng cắt HTML/CSS từ file PSD 
 • Bài 1: Giới thiệu & phân tích dự án LONDON TOURIST 00:54:04 
 • Bài 2: Phân chia các vùng và cắt hình ảnh từ file PSD 00:34:26 
 • Bài 3: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng header 00:30:03 
 • Bài 4: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng content 01:02:54 
 • Bài 5: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng footer 00:28:38
 • Phần 2: JS BACH COLLECTION - Kỹ năng lập trình responsive & hiệu ứng 3D trong CSS3 
 • Bài 6: Giới thiệu & phân tích dự án JS Bach Collection 00:05:34 
 • Bài 7: Lập trình vùng Top header 00:22:36 
 • Bài 8: Lập trình vùng Menu top Học thử 00:07:04 
 • Bài 9: Lập trình vùng Top category 00:33:06 
 • Bài 10: Lập trình vùng Logo & thanh Search 00:26:25 
 • Bài 11: Lập trình responsive cho vùng Header Học thử 00:07:31 
 • Bài 12: Lập trình vùng Breadcrums 00:11:48 
 • Bài 13: Lập trình button Add to Cart 00:22:13 
 • Bài 14: Lập trình vùng Main Article 00:19:18 
 • Bài 15: Lập trình vùng Disc Cover 00:09:30 
 • Bài 16: Lập trình Transform text ONSALE 00:08:33 
 • Bài 17: Lập trình xoay 3D Album content 00:19:20 
 • Bài 18: Lập trình vùng Previews 00:06:24 
 • Bài 19: Lập trình vùng Top Reviews 00:18:28 
 • Bài 20: Lập trình vùng Album right 00:19:15 
 • Bài 21: Lập trình vùng Recommends 00:08:09 
 • Bài 22: Lập trình vùng bottom menu 00:22:38 
 • Bài 23: Lập trình menu Back to Top 00:17:33 
 • Phần 3: CAR DEALER - Kỹ năng lập trình JQuery, drag and drop & animation trên web 
 • Bài 24: Giới thiệu & phân tích dự án Car Dealer 00:13:44 
 • Bài 25: Coding HTML/CSS cho các vùng Porsche, Volkswagen, Audi, BMW 00:35:09 
 • Bài 26: Coding HTML/CSS cho các vùng Cashier, Exit và Waiting list Học thử 00:06:58 
 • Bài 27: Lập trình Jquery bắt sự kiện kéo thả Drag and Drop 00:51:06 
 • Bài 28: Lập trình Jquery chức năng New Client bổ sung vào hàng đợi 00:51:06 
 • Bài 29: Lập trình Jquery Drag and Drop client into Car holder 00:39:51 
 • Bài 30: Lập trình Jquery tương tác vùng EXIT 00:16:44 
 • Bài 31: Lập trình Jquery tương tác vùng Cashier 00:29:00 
 • Bài 32: Lập trình Jquery các chức năng tương tác nâng cao 00:38:31 
 • Phần 4: RESTAURANT RATING - Kỹ năng về thiết kế CSDL MySQL và lập trình PHP theo mô hình MVC 
 • Bài 33: Tổng quan về lập trình PHP hướng đối tượng 00:38:31 
 • Bài 34: Cài đặt 1 website áp dụng mô hình MVC 00:27:53 
 • Bài 35: Môi trường và công cụ để lập trình PHP & MySQL 00:27:19 
 • Bài 36: Giới thiệu & phân tích dự án Restaurant Rating 00:16:48 
 • Bài 37: Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL 00:36:46 
 • Bài 38: Tạo cấu trúc code PHP, tách header, footer, tạo VIEW 00:14:34 
 • Bài 39: Lập trình file config.php và tầng kết nối CSDL database.php 00:38:59 
 • Bài 40: Lập trình các class Model và View 00:16:00 
 • Bài 41: Lập trình class BaseController 00:31:32 
 • Bài 42: Lập trình HomeController và htaccess 00:23:52 
 • Bài 43: Cài đặt hiển thị danh sách menu & category 00:26:17 
 • Bài 44: Cài đặt chức năng Rating 00:34:26 
 • Bài 45: Cách thức debug chạy từng bước để tìm lỗi trong PHP 00:52:48 
 • Bài 46: Lập trình chức năng Menu Detail 00:27:57 
 • Bài 47: Lập trình tích hợp trang danh sách và trang detail 00:08:39 
 • Bài 48: Lập trình chức năng Write RSS 00:28:24 
 • Bài 49: Review và test từng chức năng 00:09:30 
 • Bài 50: Khảo sát tính an toàn và các tính năng bảo mật cần có của 1 website 00:03:11 
 • Bài 51: Lập trình tính năng Captcha để bảo mật trang web 01:14:18 
 • Bài 52: Test tính năng Captcha và dò lỗi bảo mật của trang web 00:07:02 
 • Bài 53: Review code và test tích hợp toàn bộ chức năng của website 00:06:20 
 • Phần 5: VEHICLE TRANSPORT - Kỹ năng về sử dụng framework trong lập trình PHP để xây dựng ứng dụng web 
 • Bài 54: Giới thiệu & phân tích dự án The Vehicle transport in Leipzig 00:21:00 
 • Bài 55: Giới thiệu tổng quan về Framework Yii, môi trường và cách cài đặt 00:13:24 
 • Bài 56: Import database và cấu hình htaccess để chạy Friendly URL 00:15:25 
 • Bài 57: Config main.php và genarate model & view sử dụng Gii 00:21:50 
 • Bài 58: Lập trình trang chủ tách header/ footer 00:15:08 
 • Bài 59: Lập trình chức năng Authenticate để đăng nhập trong Yii 00:25:33 
 • Bài 60: Cài đặt chức năng Create LINE và List LINE 00:40:36 
 • Bài 61: Sử dụng các widget trong Yii để cài đặt Line detail 00:42:49 
 • Bài 62: Cài đặt chức năng Line station Start/End 00:37:17 
 • Bài 63: Áp dụng kỹ thuật AJAX trong Yii vào Line station 00:14:29 
 • Bài 64: Cài đặt chức năng Station 00:24:01 
 • Bài 65: Cách debug và sửa lỗi trong Yii 00:16:44

Liên Kết Tải Về - 033


Newer Posts Older Posts