Kỹ năng tuyển dụng nhân viên - TS. Lê Thẩm Dương

Khóa học tập trung vào những vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp, từ góc nhìn của người quản lý cũng như của người đi xin việc. Từ đó tập trung vào cách giải quyết vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

 • Khóa học hướng dẫn cách thiết lập các chiến lược nhân sự dựa vào nhu cầu và quy mô của công ty. từ đó có những bước triển khai kế hoạch một cách hợp lý nhất. 
 • Thông qua khóa học, tác giả cũng hướng tới các yêu cầu của công việc và cách tuyển chọn nhân sự dựa vào những yêu cầu này. Những khó khăn trong việc tuyển chọn hồ sơ và phỏng vấn các ứng viên cũng được giải đáp trong khóa học này.


Kỹ năng tuyển dụng nhân viên - TS. Lê Thẩm Dương
Kỹ năng tuyển dụng nhân viên - TS. Lê Thẩm Dương

 • TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn được biết đến với một thương hiệu là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
 • Thường xuyên tham gia trả lời trực tuyến trên Tuổi Trẻ online và Thanh Niên online về Kinh tế, hoạt động Kinh doanh và Thị trường Chứng khoán. 
 • Giảng viên thỉnh giảng thường xuyên các chương trình đào tạo ngắn ngày của Học viện Kent, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm CPE Đà Nẵng, ImPack... 
 • Trực tiếp giảng dạy và tư vấn cho các ngân hàng thường xuyên 8 khóa/năm, tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Trực tiếp giảng dạy tại các Ngân hàng BIDV, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam – với số lượng lớn các chi nhánh – và các Ngân hàng Thương mại Cổ phần, Dầu Khí, Nam Á, Á Châu, Việt Á...


Lợi Ích Khóa Học


 • Những vấn đề trong tuyển dụng nhân viên và 
 • Cách bước triển khai kế hoạch nhân sự. 
 • Hướng dẫn cách thực hiện kế hoạch


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Giới thiệu yếu tố nhân sự trong doanh nghiệp 4 Bài 
 • Bài 1: Những nhân tố trong doanh nghiệp 10:57 
 • Bài 2: Kỹ năng tuyển dụng nhân sự(P.1) 07:16 
 • Bài 3: Kỹ năng tuyển dụng nhân sự(P.2) 15:43 
 • Bài 4: Quy trình tuyển dụng nhân sự 12:20
 • Chương 2: Tổng quan về quá trình tuyển dụng 4 Bài 
 • Bài 1: Tổng quan về quy trình tuyển dụng(P.1) 08:25 
 • Bài 2: Tổng quan về quy trình tuyển dụng(P.2) 08:00 
 • Bài 3: Tổng quan về quy trình tuyển dụng(P.3) 08:18 
 • Bài 4: Tổng quan về quy trình tuyển dụng(P.4) 07:53
 • Chương 3: Thực hiện tuyển dụng 8 Bài 
 • Bài 1: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (p.1) 08:18 
 • Bài 2: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (p.2) 08:54 
 • Bài 3: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (p.3) 14:31 
 • Bài 4: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (p.4) 11:58 
 • Bài 5: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (p.5) 09:42 
 • Bài 6: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (p.6) 10:22 
 • Bài 7: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (p.7) 08:16 
 • Bài 8: Đánh giá và kết luận 07:06

Liên Kết Tải Về - 035


Newer Posts Older Posts