Khóa học Thực hành kế toán trên EXCEL

Hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán nhưng Excel vẫn được nhiều người tin dùng vì nó là một công cụ miễn phí, dễ sử dụng. Nếu thành thạo Excel, bạn có thể phân tích số liệu để đưa ra nhiều loại báo cáo cực kỳ hữu ích theo yêu cầu của nhà quản trị. Nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như nâng cao hiệu quả học tập và ứng dụng cho các kế toán viên, Alada xin giới thiệu đến bạn khóa học Online Thực hành kế toán trên Excel. Bạn sẽ được trang bị tất cả các kỹ năng, kỹ thuật để làm chủ công cụ Excel trong công việc kế toán.

 • Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Rất nhiều doanh nghiệp cần 1 kế toán phải biết khai báo thuế, vì đây là phần nhà nước trực tiếp quản lý, kiểm tra và có thời gian quy định hoàn thành. 
 • Có thể nói đây là tiêu chuẩn và là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp đón nhận bạn, Còn bạn, bạn đã sẵn sàng chưa để bắt đầu chưa? Hiện nay, chúng ta đều thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống kê khai hỗ trợ doanh nghiệp. Khóa học kế toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế sẽ giúp bạn làm tốt công


Khóa học Thực hành kế toán trên EXCEL
Khóa học Thực hành kế toán trên EXCEL

 • Đối với 1 người kế toán thì Excel là 1 công cụ thể thiếu, dù bạn làm trong DN lớn hay nhỏ thì bạn cũng cần phải biết sử dụng Excel vào công việc kế toán. Trong khi đó các bạn sinh viên kế toán mới ra trường và các bạn kế toán viên mới đi làm thì rất yếu về vấn đề này. Các bạn chỉ biết sơ qua về các hàm trong Excel mà chưa biết cách vận dụng vào


Lợi Ích Khóa Học


 • Sau khi học xong chương trình, học viên có thể: 
 • Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. 
 • Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. 
 • Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 
 • Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. 
 • Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Tổng quan khóa học thực hành kế toán trên Excel 100:02:39 
 • Bài 1: Giới thiệu khóa học Thực hành kế toán trên Excel 200:15:00
 • Bài 2: Hướng dẫn thực hành các thao tác Excel thường dùng trong kế toán 300:06:45 
 • Bài 3: Thực hành các hàm Sum, Max, Left, Right… trong Excel 400:15:26 
 • Bài 4: Thac tác trên các hàm luận lý: If, And, Or 500:20:24 
 • Bài 5: Các hàm tham chiếu và thống kê quan trọng hay dùng trong kế toán 600:15:15 
 • Bài 6: Phương pháp kiểm tra dữ liệu và các lỗi sai trong kế toán trên Excel 700:05:07 
 • Bài 7: Hướng dẫn thực hành định khoản kế toán và khóa sổ kế toán 8 
 • Chương 2: Kế toán các khoản phải thu, phải trả 00:08:34 
 • Bài 8: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán các khoản phải thu, phải trả 00:06:23 
 • Bài 9: Thực hành báo cáo công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng 00:13:22 
 • Bài 10: Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng 00:08:01 
 • Bài 11: Lập nhật ký mua hàng thanh toán sau, nhật ký bán hàng thanh toán sau 13 
 • Chương 3: Kế toán Vốn bằng tiền 00:08:56 
 • Bài 12: Định khoản các nghiệp vụ vốn bằng tiền 00:06:32 
 • Bài 13: Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng 00:10:53 
 • Bài 14: Hướng dẫn thực hành Sổ nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền 00:07:32 
 • Bài 15: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 18 
 • Chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 00:06:52 
 • Bài 16: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, dụng cụ 00:09:34 
 • Bài 17: Các thao tác trên bảng báo cáo hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,... 00:13:59 
 • Bài 18: Thực hành các loại sổ chi tiết tồn kho 
 • Chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 
 • Bài 19: Lập bảng số liệu báo cáo các khoản doanh thu, chi phí 00:09:12 
 • Bài 20: Kết chuyển số liệu cuối kỳ 00:08:29 
 • Bài 21: Lập bảng báo cáo lãi lỗ 26 Bài kiểm tra 
 • Chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 
 • Chương 6: Các bảng cân đối trong kế toán 00:09:41 
 • Bài 22: Hướng dẫn thực hành trên Sổ tài khoản chi tiết 00:06:30 
 • Bài 23: Thực hành phần Sổ cái 00:11:15 
 • Bài 24: Thao tác trên bảng cân đối các tài khoản 00:06:30 
 • Bài 25: Hướng dẫn thực hành Bảng cân đối kế toán 
 • Chương 7: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 00:12:58 
 • Bài 26: Lập bảng lương và tính các khoản trích theo lương 00:06:30 
 • Bài 27: Định khoản tiền lương và nhập dữ liệu vào nhật ký chung 
 • Chương 8: Kế toán tài sản cố định 00:04:50 
 • Bài 28: Cách thức nhập tài sản mới, thanh lý tài sản và tính khấu hao tài sản  00:08:33 
 • Bài 29: Thực hành định khoản và nhập dữ liệu vào nhật ký chung 

Liên Kết Tải Về - 065


Newer Posts Older Posts