Khóa Học Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

Nếu tiếp thu được đầy đủ kiến thức trong khoá học này, học viên sẽ.Học viên được trao đổi với người hướng dẫn trên forum của khoá học và được nhận những gợi ý về cách học và phát triển chương trình

 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình VBA và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL trong Excel - Học viên tự viết hoặc sửa được code VBA trong trường hợp đơn giản để phục vụ công việc 
 • Học viên có thể sửa lại các ví dụ trong bài học để áp dụng cho công việc của mình 
 • Học viên học được cách tiếp cận vấn đề với VBA 
 • Học viên có thể tự động hoá được công việc lặp lại nhiều lần trong Excel 
 • Học viên có khả năng dùng Excel để điều khiển các phần mềm Word, PowerPoint, Excel để phục vụ nhiều công việc khác


Khóa Học Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel
Khóa Học Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

 • Học viên được học cách tạo ra 1 addins, tăng thêm chức năng cho Excel - Học viên học được cách tổng hợp dữ liệu bằng VBA 
 • Học viên học được cách tách dữ liệu từ master data bằng VBA 
 • Học viên học được cách học VBA nhanh hơn bằng cách sử dụng Macro Recorder 
 • Học viên có thể tự viết cho mình những công cụ nhỏ để phục vụ công việc


Lợi Ích Khóa Học


 • Ngay sau khi học xong khóa học áp dụng được những kiến thức đó thực hành hàng ngày 
 • Sử dụng chính những ví dụ trong khoá học để phục vụ công việc 
 • Tự phát triển những công cụ VBA và Excel để làm việc hiệu quả và năng suất hơn 
 • Biết thêm những cách mới để giải quyết vấn đề với dữ liệu trong Excel


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel 31 Bài 
 • Bài 1: Làm quen với VBA 10:11 
 • Bài 2: Tạo sub và sử dụng message box 07:21 
 • Bài 3: Vòng lặp FOR trong VBA 07:09 
 • Bài 4: Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA - Phần 1 12:30 
 • Bài 5: Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA - Phần 2 05:08 
 • Bài 6: Sub và Function 05:40 
 • Bài 7: Câu lệnh điều kiện IF trong Excel, cấu trúc With trong Excel 10:37 
 • Bài 8: Sử dụng Macro Recorder để học VBA một cách nhanh nhất 09:20 
 • Bài 9: Ứng dụng đầu tiên của VBA trong Excel 08:35 
 • Bài 10: Tạo slide powerpoint với dữ liệu từ Excel với VBA 36:14 
 • Bài 11: Tổng kết dữ liệu từ nhiều files vào 1 file dữ liệu 31:39 
 • Bài 12: Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện - Phần 1 13:22 
 • Bài 13: Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện - Phần 2 17:11 
 • Bài 14: Tạo mục lục bảng tính bằng VBA 17:54 
 • Bài 15: Điều khiển và soạn thảo văn bảng trong Word từ dữ liệu của Excel 24:09 
 • Bài 16: Lọc tách dữ liệu từ bảng tính lớn ra nhiều bảng tính nhỏ 17:11 
 • Bài 17: Tạo một todo list với VBA 18:00 
 • Bài 18: Chèn ảnh từ 1 thư mục vào trong Excel 23:25 
 • Bài 19: Tạo một lúc nhiều bảng tính theo tên có sẵn 05:58 
 • Bài 20: Đổi tên hàng loạt bảng tính bằng VBA 02:21 
 • Bài 21: Tạo một addin trong Excel - Phần 1 05:21 
 • Bài 22: Tạo một addin trong Excel - Phần 2 04:29 
 • Bài 23: Tạo một addin trong Excel - Phần 3 13:42 
 • Bài 24: Tạo một addin trong Excel - Phần 4 11:06 
 • Bài 25: Tạo một addin trong Excel - Phần 5 14:59 
 • Bài 26: Lọc dữ liệu siêu tốc bằng SQL trong Excel 14:02 
 • Bài 27: Tính tổng các ô cùng màu 07:16 
 • Bài 28: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel - Phần 1 05:50 
 • Bài 29: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel - Phần 2 18:29 
 • Bài 30: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel - Phần 3 17:22 
 • Bài 31: Tách số riêng ra khỏi chuỗi 01:54

Liên Kết Tải Về - 068


Newer Posts Older Posts