Khóa Học Internet of Things Starter

Internet of Things (IoT) là một xu hướng lớn của thế giới, tác động đến mọi mặt của xã hội. Tuy nhiên, việc tiếp cận với Internet of Things cho người mới bắt đầu gặp nhiều khó khăn, do IoT là sự tham gia của nhiều lĩnh vực, cả phần cứng và phần mềm.

 • Khóa học IoT Starter được thiết kế để người học có thể tiếp cận với IoT một cách nhanh, đơn giản nhất. 
 • Được thiết kế theo phương pháp project-based, tức là học qua thực hành, giúp người học dễ dàng hiểu và ghi nhớ kiến thức được truyền tải trong khóa.


Khóa Học Internet of Things Starter
Khóa Học Internet of Things Starter

 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hiểu được các thành phần của một hệ thống IoT, có kỹ năng để tự mình xây dựng một hệ thống IoT đơn giản bao gồm cả phần cứng và phần mềm, có khả năng sử dụng các tài nguyên mở (opensource) trong IoT. 
 • Học viên tham gia khóa học cần chủ động làm các bài thực hành được nêu trong khóa học để thực sự hiểu. Ngoài ra, việc làm các bài thực hành sẽ giúp học viên có những "Aha moment" - những khoảnh khắc thú vị với những sản phẩm mình tạo ra.


Lợi Ích Khóa Học


 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: Có kỹ năng cơ bản để làm sản phẩm IoT: điện tử cơ bản, cloud, mobile app. 
 • Hiểu được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống IoT. 
 • Biết dùng các nền tảng có sẵn trên cloud và mobile. 
 • Xây dựng hoàn thiện sản phẩm IoT nhanh và đơn giản. 
 • Cụ thể, trong khóa học, học viên sẽ được học: Làm việc với ngôn ngữ Arduino trên KIT ESP8266 (có kết nối Wifi), lập trình tương tác với môi trường thông qua các loại sensor thông dụng. 
 • Hiểu được các giao thức truyền tin trong IoT (MQTT, HTTP,...), cách một sản phẩm IoT hoạt động như thế nào, các thành phần của hệ thống IoT. 
 • Cách kết nối dữ liệu lên cloud (website, mobile), hiển thị dữ liệu và điều khiển các thiết bị thông qua cloud (website, mobile).


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan 1 Bài 
 • Bài 1: Giới thiệu khóa học 04:49
 • Chương 2: Internet of Things là gì? 2 Bài 
 • Bài 1: Internet of Things là gì? 06:00 
 • Bài 2: Tình hình IoT trên thế giới và Việt Nam 05:29
 • Chương 3: Điện tử cơ bản và IoT Starter KIT 5 Bài 
 • Bài 1: Điện tử cơ bản 07:52 
 • Bài 2: Làm việc với IoT Starter KIT 06:33 
 • Bài 3: Sử dụng Arduino IDE cho ESP8266 08:25 
 • Bài 4: Làm việc với các cảm biến (sensor) 06:25 
 • Bài 5: Giao tiếp máy tính của KIT ESP8266 03:59
 • Chương 4: Kiến trúc hệ thống IoT 6 Bài 
 • Bài 1: Kiến trúc và các thành phần trong hệ thống IoT 11:40 
 • Bài 2: Các giao thức truyền thông trong IoT (lý thuyết) 10:13 
 • Bài 3: Các giao thức truyền thông trong IoT (thực hành) 09:17 
 • Bài 4: Vai trò cloud trong IoT 10:31 
 • Bài 5: Web - hiển thị dữ liệu và điều khiển thiết bị trên giao diện web 10:41 
 • Bài 6: Mobile - hiển thị dữ liệu và điều khiển thiết bị IoT qua Smartphone 07:25
 • Chương 5: Hoàn thiện sản phẩm IoT 5 Bài 
 • Bài 1: Các việc cần làm để hoàn thiện sản phẩm IoT 03:46 
 • Bài 2: Làm bản mẫu sản phẩm IoT - công nghệ in 3D 09:12 
 • Bài 3: Các thành phần Demo 04:27 
 • Bài 4: Một số dự án thú vị - Các tài nguyên tham khảo 10:07 
 • Bài 5: Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về IoT? Các gợi ý để tiếp tục 02:59

Liên Kết Tải Về - 070Newer Posts Older Posts