Khóa học Excel ứng dụng cho kế toán và hành chính nhân sự

Bạn không cần là một người giỏi logic Bạn không cần là siêu sao về excel Nhưng bạn vẫn có thể sử dụng, ứng dụng những hàm rất đơn giản, cơ bản vào trong công việc. Tôi tìm hiểu excel và làm việc với excel đã hơn 15 năm. Tôi nhận thấy excel thực sự là một ứng dụng văn phòng hữu ích cho công việc kế toán cũng như các công tác liên quan đến hành chính nhân sự.

 • Các bạn làm kế toán, nhân sự hành chính cũng giống tôi, chúng ta đều là những con người bận rộn với khối lượng lớn sổ sách chứng từ. 
 • Thay vì giới thiệu tới các bạn những hàm excel phức tạp - khó ghi nhớ tôi cố gắng đưa đến các kiến thức cơ bản nhưng có tính thực tiễn cao nhất. 
 • Đến với khóa học này, bạn sẽ không học những thứ mới mẻ và đòi hỏi tư duy logic cao. Điều tôi muốn truyền tải tới các bạn là cách thức ứng dụng những Hàm - Tính năng đơn giản của excel để giải quyết hầu hết công việc hàng ngày.


Khóa học Excel ứng dụng cho kế toán và hành chính nhân sự
Khóa học Excel ứng dụng cho kế toán và hành chính nhân sự

 • Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn: - Cấu trúc, cách sử dụng của các hàm cơ bản: IF, SUMIF, SUMIFS, VLOOKUP, COUNTIF 
 • Vận dụng tính năng PIVOT TABLE, Conditional Formatting của excel - Cách thiêt lập database phù hợp cho công việc kế toán và hành chính nhân sự - Sử dụng linh hoạt các Hàm 
 • Tính năng cơ bản của excel để làm các bảng chấm công, tính lương, tính thuế TNCN, các mẫu sổ quỹ v.v... 
 • Thoải mái rèn luyện với hệ thống bài tập đa dạng


Lợi Ích Khóa Học


 • Nắm được cách xây dựng database sử dụng cho mọi công việc kế toán và hành chính nhân sự. 
 • Truy xuất dữ liệu từ database để có bảng chấm công, tính lương, tính thuế TNCN nhanh chóng. 
 • Dùng Pivot Table để tạo ra mẫu báo cáo bất kỳ chỉ sau 5 phút. 
 • Vận dụng linh hoạt 5 hàm - các tính năng cơ bản của excel vào mọi công việc hàng ngày của nhân viên hành chính nhân sự (gửi - in thư mời, báo giá...)


Nội Dung Khóa Học


 • Chương 1: Giới thiệu các công cụ, hàm excel thông dụng trong công tác tài chính kế toán 6 Bài 
 • Bài 1: Hàm IF 03:18 
 • Bài 2: Hàm SUMIF 02:49 
 • Bài 3: Hàm SUMIFS 08:05 
 • Bài 4: Hàm VLOOKUP 04:10 
 • Bài 5: Hàm COUNTIF 02:14 
 • Bài 6: PIVOT TABLE 04:07
 • Chương 2: Lập bảng chấm công 3 Bài 
 • Bài 1: Tạo bảng chấm công với hàm Vlookup và Text 07:38 
 • Bài 2: Tô màu tự động các ô trên bảng chấm công 09:01 
 • Bài 3: Tính ngày công đi làm, ngày ăn trưa... bằng hàm Countif 05:09
 • Chương 3: Lập bảng tính lương 5 Bài 
 • Bài 1: Tính phần thu nhập chịu thuế 06:30 
 • Bài 2: Tính thuế Thu nhập cá nhân 06:52 
 • Bài 3: Tính bảo hiểm 06:48 
 • Bài 4: Tính thưởng theo doanh số 08:17 
 • Bài 5: Tính tổng thực lĩnh 01:34
 • Chương 4: Một số ứng dụng khác trong hành chính nhân sự 2 Bài 
 • Bài 1: In phiếu thu chi tự động 11:52 
 • Bài 2: In thư mời, hợp đồng.... hàng loạt 07:40

Liên Kết Tải Về - 069


Newer Posts Older Posts