Khóa Học kiếm tiền với youtube siêu dễ vesion 2

Tài liệu bao gồm video dạy kiếm tiền Youtube. Những công cụ cần thiết để kiếm tiền với youtube. 

Ngoài ra khóa học cũng hướng dẫn bạn cách tư duy để làm MMONội Dung Khóa Học


 • Tư duy làm MMO 
 • Thị trường ngách 
 • Tạo Email Kênh việt 
 • Tạo gmail mỹ bảo vệ 2 lớp 
 • Tạo kênh và xác minh kênh 
 • Trang trí kênh đúng tiêu chuẩn 
 • Tạo và liên kết mạng xã hội 
 • Các công cụ làm Youtube Video Intro và Outro 
 • Làm Vblog A-Z 
 • Đăng Video đúng cách 
 • Tham gia trại gà 
 • Bí kíp Seo 
 • Nút Đăng ký và kênh liên quan V.v....

Liên Kết Tải Về - 010


Newer Posts Older Posts