Chia sẻ Khóa học Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần

Những nhà thiết kế web muốn học thêm về lập trình để tập trung phát triển nghề nghiệp trong tương lai 


Những nhà lập trình HTML mới muốn tìm hiểu thêm về các ngôn ngữ lập trình để thăng tiến hơn trong tương lai 

Bất kỳ ai muốn học lập trình và tự mình lập trình websites


Chia sẻ Khóa học Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần
Chia sẻ Khóa học Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần

Lợi Ích trong khóa học này 

 • Nắm được những kiến thức căn bản về HTML và lập trình bằng HTML. 
 • Hiểu được về CSS và biết cách ứng dụng nó trong lập trình với HTML. 
 • Thành thạo sử dụng IFRAME trong lập trình. 
 • Nắm được những kiến thức căn bản về JavaScript và cách kết hợp nó với ngôn ngữ HTML. Cách tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình HTML. 
 • Thành thạo cách nhúng jQuery trong HTML. 
 • Cài đặt và sử dụng được WampServer. 
 • Nắm được cơ bản về PHP và ứng dụng của nó. Thành thạo thao tác sử dụng MySQL trong thu thập và xử lý dữ liệu. 
 • Biết cách kết hợp ngôn ngữ PHP và MySQL. Có khả năng tự mình lập trình một số trang web đáp ứng đủ những yêu cầu cơ bản

Nội Dung Khóa Học

 • Hướng dẫn cài đặt các công cụ thực hành 
 • Gioi thiệu về HTML 
 • Chi tiết về các thẻ HTML(Phần 1) 
 • Chi tiết về các thẻ HTML(Phần 2) 
 • Định dạng text trong HTML 
 • Danh sách trong HTML CSS 
 • Gioi Thiệu về CSS Liên kết trong HTML Anh trong HTML 
 • Bảng trong HTML 
 • IFrame JAVASCRIP - FORM 
 • Tìm hiểu về Javascrip 
 • Biểu mẫu trong HTML JQUERY 
 • Giới thiệu JQUERY 
 • Các công cụ và bài thực hành JQUERY 
 • PHP - MYSQL - WAMP SEVER 
 • Giới thiệu về PHP 
 • Biển số trong PHP 
 • Dữ liệu trong PHP 
 • Các toán tử cơ bản 
 • Các cấu trúc rẽ nhánh và lặp PHP và FORM MySQL 
 • Kết hợp giữa PHP và MySQL 
 • Thực hành Giới thiệu ứng dụng 
 • Cấu trúc tệp tin 
 • Cấu trúc dữ liệu của ứng dụng 
 • Mã lệnh kết nối dữ liệu 
 • Nhập mã lệnh sản phẩm

Liên Kết Tải Về - 007

Newer Posts Older Posts